Foto: Škola na Ul. Dobšinského v Prievidzi sa má zmeniť na prírodnú oázu

3.4.2024
Foto: Škola na Ul. Dobšinského v Prievidzi sa má zmeniť na prírodnú oázu
prievidza

Projekt „Dobšinského prírodná oáza“ bol podporený priamo, bez hlasovania verejnosti, ako jeden z najlepších projektov.  Ide o výsadbu 57 stromov a ovocných kríkov v areáli školy. Celá realizácia sa uskutoční za podpory verejnosti, žiakov a rodičov.  Predbežný termín akcie je 22.04.2024 – Deň Zeme.

Cieľom projektu je znížiť dopady negatívnych klimatických zmien v urbanizovanom

mestskom prostredí a zvýšiť podiel prirodzeného tieňa, odbúrať hlučnosť a prašnosť a prirodzeným spôsobom podporiť podiel vlhkosti v ovzduší a zároveň vybudovať produkčnú záhradu. Areál školy poskytuje dostatočný priestor pre realizáciu vyučovania v prírode a podpory zvýšeného trávenia času v exteriéri. Projekt rieši skvalitnenie vyučovacieho procesu priamo v prírode, priame poukazovanie na ochranu biodiverzity. Výsadba je naplánovaná tak, aby spĺňala osobitosti areálu a zároveň plnila funkciu zachovania biodiverzity, poskytla ovocné plody a v lete tieň pre návštevníkov areálu a deti zo základnej a materskej školy.

„Deti potrebujú tráviť aspoň niektoré vyučovacie hodiny v exteriéri medzi zeleňou, je to psychohygiena, predovšetkým po dobe covidu, ktorú trávili sami a doma. Tento projekt je pre školu mimoriadne dôležitý. Škola je jednou z najväčších a zároveň na najväčšom sídlisku, plnom panelových domov, kde chýba zeleň, miesto na relax a oddych. Preto sme zvolili výsadbu listnatých stromov. Tieto stromy zatienia výhľad na sídliskové bytové domy, v zime poskytnú útočisko pre drobné zvieratá, odhlučnia od okolia a v lete poskytnú vyhľadávaný tieň.“ Popisuje projektová manažérka Ing. Monika Gubien.

Doplňujúca bude výsadba drobných ovocných kríkov. Suma, ktorú mesto na projekt získalo je 2400 eur.

Ďalšie správy