Foto: Súkromný investor chce v Nitrianskom Pravne postaviť bytový komplex Mlynár

15.11.2023
Foto: Súkromný investor chce v Nitrianskom Pravne postaviť bytový komplex Mlynár

Možnosti bývania v Nitrianskom Pravne v okrese Prievidza sa rozšíria.  Súkromný investor tam plánuje postaviť komplex šiestich rovnakých  bytových domov. Náklady predbežne odhadol na 11,5 milióna eur.

Bytový rezort Mlynár sa bude nachádzať južne od existujúcej bytovej zástavby na Hviezdoslavovej ulici. "Stavba  bude obsahovať výstavbu šiestich bytových domov so štyrmi nadzemnými  podlažiami, komunikácií, parkovacích miest, chodníkov, potrebnej  technickej infraštruktúry, napojení na inžinierske siete," konkretizoval Peter Valentín v zámere, ktorý predložil orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Domy podľa neho budú mať 126 bytových jednotiek, z toho 104 bude  dvojizbových s podlahovou plochou do 60 štvorcových metrov (m2) a 22  trojizbových s plochou do 90 m2. Stavba bude slúžiť na celoročné  súkromné bývanie.

Investor plánuje bytový komplex postaviť na území s výmerou 10.954 m2, v  súčasnosti sa využíva na záhradkárske účely. Parcely sú klasifikované  ako orná pôda a sú vo vlastníctve navrhovateľa s výnimkou jednej, ktorá  patrí štátu.

Celkové náklady na realizáciu zámeru stanoví investor vzhľadom na  pohyblivosť cien stavebných prác či cien zariadení a v závislosti od  vybraných dodávateľov v neskorších štádiách procesu výstavby. Investičné  náklady určil predbežne na základe všeobecne uznávaných jednotkových  cien pre jednotlivé činnosti, upozornil v zámere.  

"Realizáciou zámeru dôjde k zmysluplnému využitiu územia,  predurčenému na dané využitie platným znením územného plánu obce a  svojou dopravnou dostupnosťou," skonštatoval investor. Výstavba  bytových domov bude mať podľa neho sociálno-ekonomický prínos vzhľadom  na predpokladané vytvorenie pracovných miest počas výstavby, ako i  prínos z hľadiska novej ponuky bývania v Nitrianskom Pravne.

Ďalšie správy