Foto: V spoločnosti Brose Prievidza sa uskutočnil už po štvrtýkrát slávnostný akt odovzdávania certifikátov maturantom

20.6.2024
Foto: V spoločnosti Brose Prievidza sa uskutočnil už po štvrtýkrát slávnostný akt odovzdávania certifikátov maturantom

Dňa 19. júna sa v spoločnosti Brose Prievidza uskutočnil už po štvrtýkrát slávnostný akt odovzdávania certifikátov maturantom. 20 študentov stredných odborných škôl priemysloviek v Prievidzi a Handlovej úspešne ukončilo štvorročné duálne vzdelávanie Dualpro v Brose.

Firma Brose Prievidza sa od začiatku svojho pôsobenia intenzívne venuje výchove mladej generácie v oblasti duálneho vzdelávania. V spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou v programe Dualpro bola prekonaná hranica 100 úspešných absolventov pripravených do praxe či už v materskej firme, alebo v ďalšom štúdiu na vysokej škole.

Pre zaujímavosť v súčasnosti sa vedia uplatniť absolventi duálneho vzdelávania v Brose Prievidza na pracovných pozíciách ako Technik údržby junior, Elektromechanik junior, Nastavovač junior, Testovací technik, Produktový audítor, Nastavovač vstrekolisov junior.

Vo firme sú pre študentov vytvorené kvalitné podmienky v priestoroch učebne, laboratória a dielne.

Učia sa a pracujú pod dozorom kolektívu profesionálnych inštruktorov za nadštandardných podmienok.

Brose má v tomto období uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní v odbore mechanik-mechatronik so SOŠ Handlová a SOŠ Nováky. v odbore mechanik strojov a zariadení so SOŠ v Prievidzi. Spolupráca so školami sa v najbližšom čase rozšíri o SOŠ v Partizánskom v odbore mechanik-mechatronik.

Výberové konanie do duálneho vzdelávania začína každoročne v januári zo žiakov deviatych ročníkov základných škôl, z ktorého následne v septembri nastupuje cca 20 chlapcov a dievčat do prvého ročníka.

Slávnostné odovzdávanie certifikátov sa uskutočnilo za účasti hostí, z ktorých absolventom prišli zablahoželať štátny tajomník MŠ pán Slavomír Partila, pán Markus Halt, výkonný riaditeľ Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, pani Martina Knappová, vedúca odboru školstva TSK a samozrejme riaditeľ spoločnosti Brose Prievidza pán Axel Mallener.

Na udalosti sa zúčastnili predstavitelia miest Prievidza, Handlová, Nováky, Partizánske, predstavitelia spolupracujúcich stredných odborných škôl, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ako aj rôznych orgánov štátnej správy.

Najúspešnejší absolventi si prevzali certifikáty Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory s celoeurópskou pôsobnosťou a všetci certifikáty Brose o úspešnom absolvovaní duálneho vzdelávania.

Hostia po slávnosti mali možnosť aj návštevy novopostavenej budovy zariadenia pre deti zamestnancov.

Ďalšie správy