Foto a video: Handlovská kapustnica 2019 - Najskôr beh, potom kapustnica a vo finále dobré srdce

11.12.2019
Foto a video: Handlovská kapustnica 2019 - Najskôr beh, potom kapustnica a vo finále dobré srdce
Handlová


7.12.2019, sa v Handlovej konalo jedno z najkrajších podujatí v  predvianočnom čase "Benefičná Handlovská kapustnica". Tímy varili spolu  25 kapustníc a celý výťažok mal byť pôvodne venovaný deťom do škôlok v  handlovskej doline. Štatutári obcí handlovskej doliny a mesta Handlová  sa zhodli, že sa s výťažkom z kapustníc podelia a dodávajú, že si vážia  všetkých, ktorí k benefícií prispeli a stotožnia sa s ich rozhodnutím 🤝🙂

 Predseda združenia obcí Handlovskej doliny, Tibor Čičmanec, uviedol, že  rozdelenie prostriedkov je jednou z našich ľudských povinností. Podľa  jeho slov: „Predstavitelia samospráv Handlovskej doliny: primátorka  Handlovej, starostka Veľkej Čause, starostovia Malej Čause, Lipníka,  Jalovca, Ráztočna a Chrenovci - Brusna, ako hlavní organizátori  benefičnej kapustnice v Handlovej, reagujú na nešťastie v Prešove z  piatka 6.12.2019 a zmenili pôvodný účel benefície venovať celý výťažok  deťom v materských školách Handlovskej doliny. Časť výťažku vo výške  2300 EUR venujú deťom z poškodeného bytového domu v Prešove.“ Ako ďalej  uviedol, organizátori ďakujú kolektívom, ktoré varili kapustnicu a  obyvateľom, ktorí jej zakúpením podporili v predvianočnom čase dobrú  myšlienku 🥣🥣🥣

 Na samotnom podujatí zbierku na pomoc obetiam prešovskej tragédie realizovala aj Základná škola Mierové námestie, Handlová. 

 Po dohovore s prešovskou samosprávou, ktorá bude kontaktovaná v  pondelok 9.12.2019, budú prostriedky preposlané na účet s tým, že budú  venované ako priama pomoc deťom, ktorých zasiahla tragédia po výbuchu  plynu. 

 Spolu je výťažok z podujatia Handlovská kapustnica vo výške 3897,52 € ❤️
ĎAKUJEME !!!!!

Ďalšie správy