Foto a video: Práce na revitalizácii vnútrobloku medzi ulicami I. Krasku a Ľ. Ondrejova v Prievidzi sú v plnom prúde

11.6.2019
Foto a video: Práce na revitalizácii vnútrobloku medzi ulicami I. Krasku a Ľ. Ondrejova v Prievidzi sú v plnom prúde

Vďaka nenávratnému finančnému príspevku prechádza vnútroblok medzi  ulicami I. Krasku a Ľ. Ondrejova v Prievidzi komplexnou revitalizáciou.  Úpravy sú zamerané predovšetkým na oddych, šport a výsadbu novej  zelene. Odovzdanie je naplánované na november 2019.

Projekt „Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ.  Ondrejova v Prievidzi“ rieši revitalizáciu vnútroblokového priestoru na  sídlisku Zapotôčky o celkovej rozlohe 12 345 m2. Na realizáciu bol  poskytnutý nenávratný finančný príspevok. Ten je v zmysle Zmluvy  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku tvorený prostriedkami  Európskej únie a štátneho rozpočtu SR z Ministerstva pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR.

Revitalizácia celej lokality 

„Predovšetkým chceme voľne prístupné plochy v zastavanom území  sídliska zatraktívniť natoľko, aby v ňom ľudia opäť aktívne trávili svoj  voľný čas,“ vysvetľuje primátorka mesta Katarína Macháčková. V rámci  realizácie dôjde k odstráneniu nezdravých alebo poškodených drevín,  výsadbe novej zelene, rastlín, krov a stromov, rekonštrukcii spevnených  plôch - chodníkov, osadeniu mestského mobiliáru, inštalácii stĺpového  osvetlenia a vybudovaniu fitnes zóny so športoviskom. Areál vnútrobloku  bude po rekonštrukcii rozdelený na tri zóny – oddychovú, centrálnu a  športovú. Každá zóna bude doplnená o nový mobiliár a infraštruktúru.

V rámci prác bude realizované rozšírenie spevnenej plochy okolo  stolnotenisových stolov a ihriska na petang. Priestor bude doplnený o  spomínané nové fitnes ihrisko. Zelené plochy budú doplnené o kvitnúce  druhy kvetín a nová vysadená zeleň bude plniť hlavne tieniacu a vizuálne  atraktívnu funkciu. Mobiliár bude tiež doplnený stojanmi na bicykle,  lavičkami  a odpadkovými košmi. Práce by mali priniesť hlavne zníženie  hlučnosti a prašnosti a zazelenanie urbanizovaného prostredia.

Zhotoviteľ prác je spoločnosť M-SILNICE SK s.r.o., Žilina. Cena diela  predstavuje sumu 352 544,81, eur s DPH. Uvedené práce budú financované z  nenávratného finančného  prostriedku. Mesto Prievidza bude  koofinancovať projekt sumou 5 % z oprávnených výdavkov. Začiatok prác je  plánovaný na mesiac marec 2019. Predpokladané ukončenie prác je  naplánovaný na november 2019.

Ďalšie správy