Foto: Vybudovanie svetelnej križovatky na Ul. M. R. Štefánika a B. Björnsona na Starom sídlisku

24.1.2023
Foto: Vybudovanie svetelnej križovatky na Ul. M. R. Štefánika a B. Björnsona na Starom sídlisku

Samospráva reaguje na dlhoročnú požiadavku na zmenu organizácie dopravy na križovatke ulíc M. R. Štefánika a B. Björnsona, kde vznikali časté kolízne situácie. Po farebnom zvýraznení priechodov pre chodcov pristúpilo mesto Prievidza k rozhodnutiu vybudovať na predmetnej križovatke svetelnú signalizáciu.

„Časté dopravné nehody nás viedli k rozhodnutiu riešiť z dlhodobého hľadiska situáciu usmernenia dopravy na danom úseku. Samozrejme, rozhodnutiu vybudovať svetelnú križovatku na Ul. M. R. Štefánika a B. Björnsona predchádzali viaceré analýzy a štúdie pracovných skupín a odborných orgánov,“ uviedla primátorka Katarína Macháčková.

Predmetom uzatvorenej zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia v rozsahu prestavby existujúcej neriadenej križovatky na Ul. M. R. Štefánika a B. Björnsona na svetelnú križovatku. V rámci návrhu je potrebné riešiť aj pohyb cyklistov a chodcov.

Potreba zmeny križovatky vyplynula z požiadaviek na zlepšenie dopravnej priepustnosti križovatky a priľahlých komunikácií pre všetkých účastníkov cestnej premávky so zreteľom na bezpečnosť a plynulosť premávky v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ukončenie a odovzdanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie je podľa zmluvy stanovené najneskôr do 60 dní od začatia projektových prác. Cena za dielo je stanovená vo výške 23 988 eur s DPH. Zhotoviteľom je IPOS, s.r.o.

Verím, že zmena organizácie dopravy prinesie dlho očakávané uspokojenie všetkých účastníkov premávky, no najmä zvýši bezpečnosť pre vodičov a chodcov,“ uzavrela primátorka.

Foto: codnes.sk

Ďalšie správy