Foto: Zoo Bojnice môže kontrolovať rehabilitáciu vtákov, ktoré vypustili

12.9.2019
Foto: Zoo Bojnice môže kontrolovať rehabilitáciu vtákov, ktoré vypustili

Pracovníci Rehabilitačnej stanice Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach si môžu po novom overiť, či použili správnu metódu rehabilitácie na jedincoch, ktoré vypustili do voľnej prírody.

Umožnia im to telemetrické zariadenia, prvým bocianom a myšiakom ich  nasadili začiatkom jesene. Ide o pilotnú štúdiu operencov v rámci  výskumu zoo, informoval hovorca bojnickej zoologickej záhrady Jaroslav  Slašťan.

Rehabilitačná stanica Národnej zoo Bojnice už niekoľko dekád  poskytuje prvú pomoc a následnú zdravotnú starostlivosť pre zranené  alebo osirelé voľne žijúce vtáky a cicavce. To zahŕňa mnohé činnosti, od  prvého kontaktu cez špecializovanú veterinárnu starostlivosť až po  dlhodobú rekonvalescenciu a znovunadobudnutie stratenej kondície.


"Zavŕšením všetkej tejto snahy je následné vypúšťanie všetkých  rehabilitovaných zvierat do ich prirodzeného biotopu, či už za účelom  podpory existujúcej populácie alebo reintrodukcie do tých oblastí, kde  je už daný druh vyhynutý. Nie vždy sa však rehabilitované jedince dokážu  zaradiť do bežného života v prírode a napriek všetkej snahe a dôslednej  príprave nemusí byť ich návrat úspešný," načrtol Slašťan.


Národná zoo Bojnice v spolupráci so Štátnou ochranou prírody –  Chránená krajinná oblasť Ponitrie preto podľa neho vypustila  rehabilitované jedince, ktoré za podpory Environmentálneho fondu  označila telemetrickými zariadeniami.

"Hlavným účelom je overenie úspešnosti spätného vypúšťania vtákov  do ich prirodzeného prostredia na overenie zvolenej metodiky  rehabilitácie. Zároveň získavame aj cenné dáta o pohybovej aktivite  jedincov, využívania biotopov a veľkosti ich domovských okrskov.  Telemetrické sledovanie bude sprostredkované pomocou najnovšej  technológie na monitorovanie aktivity, pohybu a presnej pozície  jedincov," priblížil.

Telemetria predstavuje metódu výskumu vtáctva, vďaka ktorej sa môžu  ochranári dozvedieť množstvo faktov zo života vtákov. Okrem toho hrá  zásadnú rolu nielen pri poznávaní, ale aj aktívnej ochrane mnohých  vtáčích druhov.

"Okrem presného lokalizovania jedinca vieme zistiť aj dĺžku  migrácie, rýchlosť a vzdialenosti, ktoré vtáky dokážu za deň prekonať. Z  presnej lokalizácie sa dá následne určiť aj ktoré habitáty preferujú,  ktorým sa vyhýbajú, typ prostredia, ktoré preferujú a využívajú na zber a  lov potravy, odpočinok či nocovanie.

Na základe týchto všetkých údajov dostáva telemetria aj ochranársky  význam. Zo získaných údajov chceme vyťažiť maximum v prospech poznania a  ochrany vypustených druhov,"
povedal vedúci zoologického odboru Národnej zoo Bojnice Branislav Tám.

Ako prvé GPS vysielačmi v bojnickej zoo označili a vypustili dva  jedince bociana bieleho, ktorým dlhotrvajúca rehabilitácia neumožnila  skorší návrat do ich prirodzeného prostredia. Nasledovali dva jedince  myšiaka lesného.

Foto: Národná zoo Bojnice 

Ďalšie správy