Hornonitrianske bane Prievidza pokračujú s prácami na odstránení komína v povrchovom areáli Bane Handlová

6.11.2023
Hornonitrianske bane Prievidza pokračujú s prácami na odstránení komína v povrchovom areáli Bane Handlová

Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) pokračujú s prácami na odstránení  komína v povrchovom areáli Bane Handlová. Robia tak po dvoch rokoch od  ukončenia ťažby hnedého uhlia v najstaršej hnedouhoľnej bani Slovenska.  Stavba s výškou 118 metrov už neslúži svojmu účelu, pracovníci ju  likvidujú postupne zhora.

"Pracovníci už zdemolovali vrchný prstenec, ide o najťažšiu prácu na  demolácii. Zbúrali už desať metrov z komína. Ostáva nám ešte 108 metrov,  z toho 78 metrov sa zbúra ručne, to znamená postupným rozoberaním, kde  suť padá do vnútra komína, a potom sa bude vypúšťať. Posledných 30  metrov sa zbúra mechanizovane bagrom," opísal v pondelok špecialista  pre likvidáciu baní Ján Jankula. Z komína zbúrajú pracovníci dva metre  za deň, Jankula tak odhadol, že do konca roka bude stavba minulosťou.

Komín firma búra ručne a nevyužíva pritom iné druhy prác, keďže  potrebuje ochrániť okolité budovy. Jankula ďalej priblížil, že limitom  pri jesennom počasí je pre pracovníkov iba vietor, dážď ani chlad nemá  pri demolačných prácach vplyv. Vo výške trávia celý deň.

"Spočiatku sme hľadali rôzne spôsoby využitia a ponechania komína,  keď sme však zhodnotili za a proti, tak nám vyšlo, že z pohľadu  budúcnosti by pre nás znamenal väčšie nebezpečenstvo. V priestore, ktorý  komín atakuje, chceme v budúcnosti využívať nové technológie a tie by  boli tým ohrozené," vysvetlil Jankula. Súčasný stav komína je podľa neho na hranici životnosti.

"Povinnosťou ťažobnej spoločnosti je po ukončení ťažby zlikvidovať  všetky nepotrebné technológie a budovy, ktoré už nemajú svoje ďalšie  využitie. Dva roky po ukončení ťažby v Handlovej sme sa dostali do  štádia likvidácie povrchových objektov," ozrejmila tlačová hovorkyňa spoločnosti Adriana Siváková.

Ešte pred samotným búraním si areál podľa nej prešli pracovníci  pamiatkového úradu, keďže Baňa Handlová má 114-ročnú históriu ťažby. Tí  vytypovali budovy, ktoré je potrebné zachovať z hľadiska zachovania  technického dedičstva. "Komín medzi ne nepatrí, nemá zvláštnu  architektonickú ani historickú podobu. Ide o industriálnu stavbu z roku  1987, postavili ju v rámci modernizácie teplárne. Komín sa nevyužíva už  dve desaťročia," priblížila Siváková.

K demolácii komína pristúpili bane na základe harmonogramu uzatvárania  baní, ktorý schválila Európska komisia. Suť bane využijú na stabilizáciu  svahov na Bani Cigeľ. Budovu banského triediča či bývalej vrátnice chcú  vyhlásiť za pamiatky.

"Najväčšou prioritou mesta je zachovanie zamestnateľnosti. Preto by  sme boli veľmi radi, aby v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR sa  podarilo v areáli urobiť brownfield, dotiahnuť sem zamestnávateľom a  splniť tak požiadavky obyvateľov na prácu," dodala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Zdroj hlavná foto: Spiritual Handlová, foto v článku Tasr

Ďalšie správy