Hornonitrianski baníci pokračujú s uzatváraním banských ťažobných úsekov v Handlovej.

25.5.2022
Hornonitrianski baníci pokračujú s uzatváraním banských ťažobných úsekov v Handlovej.

Hornonitrianski baníci pokračujú s uzatváraním banských ťažobných úsekov  v Handlovej. Uzatváranie baní je podľa nich dlhodobý proces, niekoľko  rokov po ňom budú úseky ešte monitorovať. Súbežne s týmito prácami  postupne likvidujú aj povrchové prevádzky i v areáli bane Cigeľ,  asanovať plánujú desiatky budov.

"Likvidácia bane nie je proces, ktorý sa urobí švihom čarovného  prútika. Ide o veľmi zložitý proces, v rámci ktorého je potrebné mať  zmapovanú situáciu, poznať podmienky, vyhodnotiť všetky riziká a na  základe toho naprojektovať spôsob uzatvárania, ktorý musíme striktne  dodržiavať, aby nedošlo k nežiaducim účinkom," povedal v stredu v  podzemí bane Handlová špecialista pre uzatváranie baní spoločnosti  Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) Ján Jankula.

Postup uzatvárania banských úsekov podľa neho spočíva v tom, že baníci  odstroja banské diela, vynesú von všetok materiál, ktorý je na to  určený, potom prostredie tesne a výbuchovzdorne uzavrú.   "Po  ukončení uzatvorenia každej časti bane nie je ešte koniec. Tieto miesta a  body uzatvárania sa budú musieť ďalej monitorovať, ošetrovať a  udržiavať v bezpečnom stave," priblížil.

S prácami začali baníci v minulom roku. "Baňa Handlová je najstaršou  hnedouhoľnou baňou na Slovensku, ktorú považujeme za kolísku  hnedouhoľného baníctva. S cieľavedomou priemyselnou ťažbou sa tu začalo v  roku 1909, uhlie sa tu ťažilo nepretržite 112 rokov až do septembra  minulého roka," spomenula tlačová hovorkyňa firmy Adriana Siváková s tým, že za 112 rokov vyťažili baníci 82 miliónov ton uhlia.  

Vrchol zamestnanosti dosiahli v handlovskej bani podľa nej v 60. rokoch 20. storočia, keď tam pracovalo 4300 zamestnancov. "Dobývací  priestor je veľmi rozsiahly. Nachádzajú sa na ňom stovky budov na  povrchu, v podzemí je paralelný svet uhoľnej bane tvorený desiatkami  kilometrov banských chodieb. Uzatváranie bane Handlová predpokladáme do  konca roka 2024," dodala.            

Handlová je po bani Cigeľ v poradí druhou ťažobnou prevádzkou  spoločnosti, ktorá skončila ťažbu uhlia v súlade s vládou nariadeným  rozhodnutím o útlme baníctva z konca roka 2018. Časový rámec odobrila  Európska komisia v roku 2019.

Celkové náklady na uzatváranie baní, od vyhlásenia útlmového programu v  decembri 2018, v rokoch 2019 až 2021 dosiahli 23,7 milióna eur, z toho  13 miliónov eur uhradila spoločnosť z vlastných zdrojov a na zvyšných  10,7 milióna dostala štátnu pomoc.


Ďalšie správy