Investor chce v Z. Kostoľanoch postaviť infraštruktúru pre obytnú zónu

18.9.2023
Investor chce v Z. Kostoľanoch postaviť infraštruktúru pre obytnú zónu

"Účelom je výstavba dopravnej a technickej infraštruktúry, ktorá bude slúžiť na dopravnú a technickú obsluhu plánovanej obytnej zóny s rodinnými domami a bytovými domami," spresnila miestna spoločnosť MSJ OREPA v zámere, ktorý predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Dopravná a technická infraštruktúra podľa neho spočíva v návrhu hlavnej dopravnej kostry, chodníkov pre chodcov a hlavných rozvodov jednotlivých inžinierskych sietí. Prístup do obytnej zóny bude odbočením z cesty I/64. Nová obytná zóna sa bude podľa zámeru nachádzať na južnom okraji obce na doposiaľ nezastavanom území.

"Základný dôvod pre realizáciu zámeru v danej lokalite vyplýva z napĺňania cieľov rozvoja obce Zemianske Kostoľany zadefinovaných v územnom pláne obce, ktorý okrem iného rieši aj problematiku zvyšovania kvality života a bývania obyvateľov obce," skonštatovala spoločnosť.

Zástavba rodinnými domami a bytovými domami bude po dobudovaní podľa nej tvoriť homogénny celok zástavby v nadväznosti na už zrealizovanú časť výstavby rodinných domov a bytových domov v tejto lokalite. "Cieľom je zabezpečiť spoľahlivú technickú infraštruktúru pre budúcich obyvateľov danej lokality. Pozemky, ktoré by mali popri tejto novej infraštruktúre vzniknúť, budú ponúkať väčšie plochy, čím sa lokalita vyhne nadmernému zahusteniu ľuďmi, ako aj autami. Je tu dokonca predpoklad spájania niekoľkých pozemkov vedľa seba," dodal investor v zámere.

Ďalšie správy