Quantcast

K memorandu o podpore udržateľnosti na Slovensku sa pridalo aj Brose Prievidza

14.10.2021
K memorandu o podpore udržateľnosti na Slovensku sa pridalo aj Brose Prievidza

SNOPK: Nemecké spoločnosti chcú podporovať udržateľnosť na Slovensku

Do iniciatívy #PartnerForSustainability, ktorú zastrešuje AHK Slowakei,  sa spojili obchodné spoločnosti zo šiestich rozličných odvetví.

Vedúci predstavitelia 13 spoločností sa v spoločnom memorande zaviazali k  podpore udržateľnej ekonomiky. Spoločnosti pochádzajúce prevažne z  Nemecka podporujú opatrenia, ktorých cieľom je znižovanie produkcie CO2,  ochrana prírodných zdrojov a v čo najväčšej miere umožnenie rozvoja  cirkulárnej ekonomiky. Signatári vyzývajú vládu SR, aby ciele trvalej  udržateľnosti plynule zapracovala do strategických dokumentov SR a  aktívne podporovala ich plnenie. Informoval o tom hovorca  Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory – AHK Slowakei  (SNOPK) Markus Halt.

Podpisom memoranda chcú vyslať signál politikom, spoločnosti a  podnikateľom, že spoločným cieľom by mala byť podpora transformácie k  udržateľnému hospodárstvu. A to aj napriek enormnej záťaži spôsobenej  ekonomickými následkami pandémie. Nevyhnutným predpokladom pre úspešnú a  efektívnu transformáciu k udržateľnému hospodáreniu je podľa nich  vytvorenie vhodných rámcových podmienok, ktoré je možné zabezpečiť len v  spolupráci s vládou Slovenskej republiky.

"Hospodársky rast sám o sebe nepredstavuje trvalú hodnotu,"  konštatujú v dokumente spoločnosti. Udržateľnosť považujú za  "neoddeliteľnú súčasť svojich podnikateľských aktivít" a tiež za  "nevyhnutnú pre fungovanie všetkých oblastí spoločnosti". Ide o ochranu  klímy a prírodných zdrojov prostredníctvom cirkulárnej ekonomiky,  využívania obnoviteľných zdrojov energie a technológií šetrných k  životnému prostrediu nielen v oblasti mobility, ale aj o znižovanie  produkcie CO2, efektívne hospodárenie s vodou či digitalizáciu a  manažment ľudských zdrojov.

Do iniciatívy #PartnerForSustainability, ktorú zastrešuje AHK Slowakei,  sa spojili obchodné spoločnosti zo šiestich rozličných odvetví. Spoločne  vypracovali a podpísali memorandum o udržateľnom hospodárstve na  Slovensku. Ide o spoločnosti AfB Slovakia, BASF Slovensko, Brose  Prievidza, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, Evonik Fermas,  Kaufland Slovenská republika, Lidl Slovenská republika, Manz Slovakia,  Robert Bosch, SPP, Volkswagen Slovakia, Východoslovenská energetika  Holding a Západoslovenská energetika.

Ďalšie správy