Kraj chce modernizovať vzdelávanie na Strednej zdravotníckej škole v Prievidzi

15.5.2024
Kraj chce modernizovať vzdelávanie na Strednej zdravotníckej škole v Prievidzi

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) chce zmodernizovať vzdelávanie na  Strednej zdravotníckej škole (SZŠ) v Prievidzi. Projektom, na ktorý chce  získať zdroje z Fondu na spravodlivú transformáciu, sleduje nákup  informačno-komunikačných technológií, pomôcok i vzdelávanie pedagógov.  Zámer odobrili krajskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.

"Predmetom projektu je obstaranie moderného odborného zdravotníckeho  vybavenia odborných učební, vybavenie učební kvalitnou technológiou a  vzdelávanie odborných pedagogických zamestnancov za účelom zvýšenia  kvality a zatraktívnenia stredného odborného vzdelávania," uviedla vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková.

V rámci odborného zdravotníckeho vybavenia kraj podľa nej obstará  simulátory, figuríny, trenažéry, modely, virtuálnu anatómiu, nemocničný  informačný systém a ďalšie zdravotnícke vybavenie, ktoré bude určené na  skvalitnenie vzdelávacieho procesu v odborných učebniach školy. Obstarať  chce i vybavenie jazykovej učebne a učebne informatiky, pomôcky  pribudnú i v učebni ošetrovateľských techník.

Zamestnanci školy absolvujú kurzy a semináre v štyroch oblastiach za  účelom zabezpečenia kvalitného vzdelávania absolventov školy.

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 742.723,84 eura, TSK bude  žiadať nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 683.305,93 eura. Na  financovaní sa bude podieľať sumou 59.417,91 eura.

NFP na modernizáciu bude TSK postupne žiadať i na všetky ostatné stredné školy na hornej Nitre.

Ďalšie správy