Quantcast

Lockdown znamená aj zatvorené športoviská v Prievidzi

25.11.2021
Lockdown znamená aj zatvorené športoviská v Prievidzi

Vláda SR na svojom zasadnutí vyhlásila na celom  území Slovenskej republiky núdzový stav, ktorý začal platiť od dnes,  t.j. od 25. novembra 2021. Uvedené opatrenia sa dotknú aj režimu na  športoviskách.

Opatrenia vyplývajúce z núdzového stavu sa dotknú aj športovísk v meste Prievidza:

-Počas trvania lockdownu bude krytá plaváreň zatvorená. Prvým dňom zatvorenia je 25.november 2021.

-Športová hala bude pre verejnosť zatvorená. Športová hala bude otvorené len pre výkon profesionálnych súťaží športového charakteru.
 
-Zimný štadión bude počas trvania lockdownu bude pre verejnosť zatvorený. 

Ďalšie správy