Matovič predstavil uvoľnovanie opatrení. Otvoria sa obchodné centrá, rúška v exteriéri pri odstupe nad 5 m budú dobrovoľné, kiná, divadlá a iné hromadné podujatia budú možné do sto ľudí

18.5.2020
Matovič predstavil uvoľnovanie opatrení. Otvoria sa obchodné centrá, rúška v exteriéri pri odstupe nad 5 m budú dobrovoľné, kiná, divadlá a iné hromadné podujatia budú možné do sto ľudí
koronavírus

Prísne opatrenia,  ktoré mali zabrániť šíreniu koronavírusu sa uvoľňujú od stredy 20. mája.  Najesť sa v reštaurácii sa bude dať už aj vo vnútri. 

  

Keďže sa situácia s koronavírusom vyvíja dobre, premiér Igor Matovič  (OĽaNO) sa na konzíliu s epidemiológmi a infektológmi dohodol na rýchlom  uvoľňovaní opatrení. V nedeľu aj sobotu pribudol jeden pozitívne  testovaný človek. V piatok síce 13, ale väčšina bola v karanténe.

Uvoľnenie má prísť od stredy 20. mája. „Bude to dosť výrazné  uvoľňovanie, lebo sme posledné dni mali po jednom prípade a boli  zachytené v povinnej štátnej karanténe,“ povedal premiér.

O ďalších uvoľneniach sa má rozhodnúť o ďalšie dva týždne. Ak sa bude  situácia vyvíjať ako teraz, v ďalšej fáze by sa podľa hlavného  hygienika Jána Mikasa mohli uvoľniť aj vonkajšie kúpaliská.

Hromadné podujatia nad tisíc ľudí zrejme nebudú tento rok povolené, povedal premiér Igor Matovič.

Čo sa otvára:

 • Obchodné centrá sa otvoria, ale bez detských kútikov.
 • Reštaurácie otvoria aj vnútorné priestory.  A predĺžia sa otváracie časy – z 20. hodiny na 22. hodinu. Aj  v interiéri budú platiť pravidlá ako na terase – teda dvaja ľudia pri  stole alebo rodičia a deti. Hlavný hygienik Ján Mikas však povedal, že  nie je nutné, aby členovia jednej domácnosti sedeli pri rozdielnych  stoloch.
 • Kiná a divadlá a iné hromadné podujatia, pri ktorých bude obmedzený počet návštevníkov, maximálne 100.
 • Rúška v exteriéri budú dobrovoľné, ak ľudia dodržia  päť metrové odstupy. V interiéri budú povinné. Kedy sa uvoľnia? „Na to  je ešte čas,“ povedal hlavný hygienik Ján Mikas.
 • Hranice – ak bude človek v cudzej krajine menej ako  24 hodín, nebude musieť ísť do povinnej karantény. Kto má prechodný či  trvalý pobyt na Slovensku a vráti sa do 24 hodín, nebude musieť mať ani  negatívny test ani povinnú karanténnu. Ale platí to len pre osem krajín –  Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Chorvátsko, Nemecko, Švajčiarsko  a Slovinsko. Opatrenie bude platiť od 21. mája, teda od štvrtka. Či sa  povolí dlhší pobyt a či ľudia budú môcť ísť na dovolenku napríklad do  Chorvátska, ešte nie je jasné. Premiér povedal, že to závisí aj od toho,  aké pravidlá bude mať Chorvátsko. Ak povolia vstup z krajín, kde je zlá  situácia, Slovensko nemusí umožniť bez karantény príchod na Slovensko.
 • Viac ľudí v obchodoch: Zmenší sa priestor vyhradený pre jedného zákazníka v obchode. Z 25 metrov štvorcových sa zmenší na 15 metrov štvorcových.
 • Vnútorné športoviská a plavárne budú otvorené len pre športové kluby.
 • Vonkajšie športoviská: zatvorené musia ostať len šatne a musia byť bez obecenstva.
 • Povolené budú aj skrášľovacie metódy ako piercing, nastreľovanie náušníc či tetovanie.
 • Vonkajšie turistické atrakcie okrem ZOO a botanických záhrad môžu otvoriť aj vnútorné časti.
 • Schôdze zo zákona budú povolené bez obmedzeného počtu.
 • Dôchodcovské hodiny: aj naďalej budú platiť hodiny pre seniorov od 9. do 11. hodiny počas pracovných dní.
 • Školy a škôlky
 • Školy sa otvoria od 1. júna. O tom, či sa škola otvorí, rozhodne  zriaďovateľ. Otvárať sa môžu škôlky, školské kluby detí, prvý stupeň  a 5. ročník základných aj špeciálnych škôl.
 • Škola bude dobrovoľná. V škôlke bude môcť byť v skupinách najviac 15 detí, v školách najviac 20 žiakov na jednu triedu.
 • Pre žiakov, ktorí nepôjdu do školy, alebo pre vyššie ročníky – od 6. do 9. ročníka bude prebiehať dištančné vyučovanie.

Stále ostáva v platnosti, že obchody budú v nedeľu zatvorené. Upozornil premiér Matovič.

Ako sa deti vrátia do škôl: škôlkari rúško nemusia nosiť, ale školáci mimo svojej skupiny áno

Bez klimatizácie,  iba vo svojej skupine a s rezervným rúškom v skrinke. Škôlkari  a prvostupniari budú môcť stráviť jún v škole za prísnych podmienok. 

  

Po  10 týždňoch sa môžu mladšie deti vrátiť do škôl. Návrat nebude  jednoduchý – školy musia zabezpečiť množstvo detailov, aby splnili  hygienické podmienky.

„Ide asi o 300-tisíc detí, je to dosť slušná dávka rizika,“ povedal premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Od 1. júna sa otvoria škôlky a 1. až 5. ročník základných škôl,  zároveň aj škôlky a prvý stupeň (1. až 5. ročník) základných škôl pre  deti so špeciálnymi potrebami. Otvoriť  môžu od júna aj školské kluby  detí, teda družiny.

Dôležitou informáciou pre rodičov je, že návrat detí do škôl je  dobrovoľný. “Rodičia budú môcť s deťmi ostať doma, ak sa tak rozhodnú.  Či už preto, že nemajú záujem o návrat do školy, alebo zo zdravotných  dôvodov,” povedal minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Deti budú v škole v menších skupinkách. Škôlkari budú v skupine najviac 15 detí, prvostupniari v skupine 20 detí.  Minister dodal, že zriaďovatelia by mali počas nasledujúcich dvoch  týždňov zisťovať u rodičov záujem o návrat do školy. Podľa toho  zorganizujú aj vyučovanie.

Platiť by mala zásada, že by sa nemalo stretnúť s deťmi mimo svojej  skupiny. Vyučovanie má prebiehať prevažne vonku. A najmä – deti by sa  nemali učiť podľa riadneho učebného plánu – malo by ísť skôr o výchovné  a hravé aktivity.

Podľa ministra školstva to teda nebude klasické vyučovanie, na aké  sme zvyknutí. “Nečakajte, že si deti sadnú do lavíc a budú sa 45 minút  učiť.” Keďže deti prídu po dlhom čase do školy, majú si najmä obnoviť  školské návyky.

Minister dodal, že v školách budú dodržiavať prísne hygienické  podmienky. Tie minister neupresnil, keďže hlavný hygienik ešte opatrenie  pripravuje. “Musíme čakať na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva.  Vydávame ale pomocný materiál, ktorý pomôže školám pripraviť sa,” dodal  minister Gröhling.

Ministerstvo tak zatiaľ vydalo pre školy a škôlky pomocný materiál  pre organizáciu otvárania škôl. Prinášame prehľad opatrení pre rodičov  škôlkarov a prvostupniarov.

Pre rodičov škôlkarov

Otváranie škôlky je dobrovoľné – je na zriaďovateľovi či to spraví.  Otvorené budú najviac deväť hodín denne, konkrétna prevádzka závisí od  kapacít škôlky.

Rodičia majú obavy aj z toho, či budú mať škôlky dostatok kapacity  pre všetky deti. Materské aj základné školy však musia prednostne  prijať:

 • deti zdravotníckych pracovníkov,
 • deti príslušníkov policajného zboru, hasičského a záchranného zboru či ozbrojených síl,
 • deti pedagogických a odborných zamestnancov (138/2019),
 • deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
 • deti, ktoré od 1.9.2020 majú plniť povinnú školskú dochádzku,
 • iné prednostné kritériá, ktoré môže zriaďovateľ identifikovať.

Škôlky tak napríklad môžu uprednostniť napríklad slobodné matky.

Rodičia budú predkladať písomné vyhlásenie, že dieťa nevykazuje  známky respiračného ochorenia. Predloží to pri prvom nástupe, a potom  pri prerušení dochádzky do škôlky na viac ako tri dni.


Ak by mali škôlky problémy s kapacitou, ministerstvo odporúča využiť  iné verejné priestory – kultúrny dom či základnú umeleckú školu.  Ministerstvo školstva zároveň zakazuje organizovať väčšie školské  aktivity – besiedky alebo rozlúčky so školským rokom.

Ako to bude vyzerať v škôlke?

Deti môže do škôlky privážať a odvážať len osoba, s ktorou žije  v spoločnej domácnosti. Ak to má byť súrodenec, musí mať viac ako desať  rokov. Sprevádzajúca osoba by sa nemala v škole zdržiavať viac ako desať  minút.

Ministerstvo odporúča, aby škola organizovala príchod rodičov do  škôlky tak, aby minimalizovala pohyb osôb pred budovou. Minimalizovať sa  musí aj pohyb osôb v šatni, pri prezliekaní a prezúvaní detí. Dôležité  bude zamedziť miešaniu detí z rôznych tried.

Fungovať bude “ranný zdravotný filter” – teda pri vstupe do škôlky sa deťom zmeria teplota a vydezinfikujú ruky.

Škôlkari sa budú združovať v 15-členných skupinách, pričom deti  nebudú môcť medzi skupinami migrovať, aj keby počet členov skupiny  klesol. Ak by bol počet detí príliš nízky, riaditeľ môže zvážiť zmenu,  ale až v nasledujúcom týždni. “Napríklad skupina A sa v stredu zmenší na  4 deti, skupina B na 5 detí, v pondelok – nasledujúci týždeň sa tieto  skupiny spoja,” uvádza príklad ministerstvo.

Škôlkari nemusia nosiť rúška vôbec, učiteľom ministerstvo odporúča  rúško nosiť. Rodič by mal umiestniť jedno rezervné rúško pre dieťa do  jeho skrinky.

Prevažná väčšina aktivít sa má odohrávať v exteriéri – deti sa majú  hrať vonku a ak je to možné, priestory medzi skupinami majú byť  oddelené. Keďže návrat do škôlok je dobrovoľný, deti nemôžu pokračovať  vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu – všetky deti by  potom nenapredovali rovnako. Učitelia majú u detí rozvíjať kľúčové  kompetencie pre rozvoj detí.

Ministerstvo ponecháva na učiteľoch, aby dodržiavali medzi deťmi  vzdialenosti. “Zamestnanci materských škôl podľa svojho uváženia  a možností zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrách,  vzdelávaní i oddychu.”

Ministerstvo usmerňuje škôlky aj pri hygienických opatreniach. Hračky  sa musia dezinfikovať dvakrát denne. Toalety musia byť vybavené mydlom  a papierovými utierkami na ruky – textilné uteráky sa neodporúčajú. Deti  si tiež nebudú umývať zuby. Pri poobedňajšom spánku musia ležať  v rozostupoch jeden meter od seba. Ak na to škôlka nemá kapacity, deti  nemusia absolvovať povinný spánok.

Ak dieťa počas dňa vykazuje známky ochorenia, zamestnanci ho musia  odčleniť do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonného zástupcu.

Deti sa môžu stravovať tak ako za bežnej prevádzky. Odporúča sa, aby sa pri jedení medzi sebou skupiny nemiešali.

Zriaďovateľ a riaditeľ musia zabezpečiť dezinfekciu priestorov. Neodporúča sa používať klimatizáciu, ani ventilátory.

Správu aktualizujeme


Ďalšie správy