Quantcast

Mesto Bojnice chce ponúknuť za prihlásenie na trvalý pobyt peňažný príspevok

6.10.2021
Mesto Bojnice chce ponúknuť za prihlásenie na trvalý pobyt peňažný príspevok

Mesto by si tak mohlo na tieto osoby uplatniť podielové dane, čo v súčasnom období predstavuje približne 500 eur ročne na osobu.

Samospráva kúpeľného mesta Bojnice by mohla motivovať majiteľov nehnuteľností na území mesta na prihlásenie sa na trvalý pobyt finančným  príspevkom. Ten by bol vo výške 100 eur na každého jedného nového  obyvateľa. Navrhol to mestský poslanec Maroš Greschner, podľa ktorého by  opatrenie prinieslo nové financie do mestského rozpočtu.

"Príspevok by bol poskytovaný obyvateľom, ktorí tu sú v súčasnosti  majiteľmi nehnuteľností, avšak nie sú obyvateľmi ako takými. Jeho účelom  je motivovať týchto ľudí, aby si zmenili trvalé bydlisko a stali sa  obyvateľmi mesta, keďže to má dosť významný finančný dosah," uviedol Greschner.

Mesto by si tak mohlo na tieto osoby uplatniť podielové dane, čo v  súčasnom období predstavuje približne 500 eur ročne na osobu. "Ak by  tento úkon vykonalo 100 osôb, ktoré v súčasnosti sú majiteľmi  nehnuteľností, ale nie sú obyvateľmi mesta, prinesie to ročne do  pokladnice 50.000 eur," vyčíslil s tým, že v Bojniciach žije pomerne veľa ľudí, ktorí tam nie sú prihlásení na trvalý pobyt. "Môže byť ich aj viac ako 100," dodal mestský poslanec.    

Podmienky vyplácania príspevku má určiť príslušná miestna norma, v  zmysle poslaneckého návrhu Greschnera ju majú vypracovať zamestnanci  mestského úradu. Schválením všeobecne záväzného nariadenia by sa mali  zaoberať mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom októbra.

Ďalšie správy