Mesto Bojnice chce urobiť časť rekonštrukcie južnej vetvy námestia ešte tento rok

6.9.2023
Mesto Bojnice chce urobiť časť rekonštrukcie južnej vetvy námestia ešte tento rok
Bojnice

Samospráva Bojníc plánuje v tomto roku urobiť časť rekonštrukcie južnej  vetvy Hurbanovho námestia, dokončiť ju chce v budúcom roku. Pripraviť  musí ešte projekty a získať povolenia.

Výdavky na rekonštrukciu centra znížila radnica o približne 340.000 eur v  rámci štvrtej zmeny rozpočtu mesta, ktorú na svojom rokovaní v utorok  schválili mestskí poslanci. "Zreálnil sa výpočet, ktorý môže mesto v tomto roku preinvestovať na Hurbanovom námestí," vysvetlil predseda komisie výstavby, dopravy a územného plánovania Michal Lekýr.

Mesto podľa neho disponuje platným stavebným povolením, projekt je z roku 2009 a už nevyhovuje súčasným normám. "Všetko  závisí od toho, do akej miery sa nám podarí zosúladiť požadovaný stav s  projektovou dokumentáciou. Preto sme vlastne znížili dosahy na  rozpočet, lebo v tomto roku mesto nestihne vyčerpať viac finančných  prostriedkov," ozrejmil.

Samospráva bude musieť pri rekonštrukcii rešpektovať vizuál a povrchy  strany námestia, ktorá je už zrekonštruovaná. Na námestí sa zmení i tok  dopravy. "V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia, ktorá  ako prvé bude riešiť vylúčenie tranzitnej dopravy z námestia. Najskôr  teda musíme vyriešiť upokojenie dopravy, aby neprekážala počas výstavby.  Následne, ako bude tento projekt schválený, sa takisto pripraví aj  projektová dokumentácia pre dočasné uzatvorenie pruhov počas prác," priblížil Lekýr.

Rekonštrukcia bude podľa neho pokračovať vybudovaním chodníka, zelenými záhonmi, lavičkami či fontánkami na pitie. "Bude sa rekonštruovať aj priestor pred kostolom. Projekt bude končiť rekonštrukciou cesty," doplnil.

Predseda stavebnej komisie deklaroval, že mesto chce s prácami začať čo  najskôr, ako mu to umožnia stanoviská jednotlivých dotknutých orgánov,  dopravnej polície i hasičov. "Smerovať ho budeme tak, aby sme ho dokázali za 12 mesiacov zrealizovať. Všetko závisí od toho, ako budú pokračovať práce," dodal.

Otvorenou zostáva otázka realizácie projektu moderných technológií v  centre mesta, ktoré riešia parkovací systém, verejné osvetlenie,  kamerový systém a inteligentné priechody pre chodcov. Mestskí poslanci v  rámci štvrtej úpravy schválili zvýšenie prostriedkov o 762.000 eur na  investíciu v hodnote 1,7 milióna eur v zmysle zmluvy o dielo, časť  zdrojov by chcela radnica zabezpečiť z úveru od Environmentálneho fondu.  Problematický je termín ukončenia projektu.

Ďalšie správy