Quantcast

Mesto Bojnice odpustí polovicu nájomného nájomníkom v mestských nebytových priestoroch.

4.5.2021
Mesto Bojnice odpustí polovicu nájomného nájomníkom v mestských nebytových priestoroch.

Mesto Bojnice odpustí polovicu nájomného nájomníkom v mestských  nebytových priestoroch. Opatrením chce pomôcť miestnym podnikateľom,  ktorí pre pandémiu nového koronavírusu prišli o časť svojich tržieb.  Odobrili to mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní koncom apríla.  


"Poskytneme zľavu z nájomného vo výške 50 percent a využije sa  dotačná schéma Ministerstva hospodárstva SR, ktorá nájomcom poskytne na  tento účel ďalších 50 percent. Podnikateľ tak za nájomné nebude platiť  nič," priblížila vedúca oddelenia správy majetku mesta Tatiana Molnárová.


Odpustenie nájomného sa podľa nej bude týkať len tohto roka, pretože  mesto už vypracovalo záverečný účet, preto nechce vstupovať do nájmov za  minulé obdobie. "Zľava z nájomného bude poskytnutá všetkým, ktorí o  to prejavia záujem. To znamená aj tým, ktorí už zaplatili nájomné, toto  bude zľavou z budúceho nájmu," dodala.

Ďalšie správy