Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne v Prievidzi

17.5.2024
Mesto chce rekonštruovať bazén mestskej plavárne v Prievidzi

Na základe ukončeného verejného obstarávanie samospráva uzatvorila zmluvu na zhotovenie projektovej dokumentácie so spoločnosťou ArchArt, s. r. o. na rekonštrukciu bazéna v mestskej plavárni. Cena za projektovú dokumentáciu vrátane autorského dohľadu je 33 tis. eur.

Projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu bude riešiť:

- rekonštrukciu bazéna v rozsahu výmeny bazénovej fólie za novú antikorovú

vaňu s prelivovým žľabom a s príslušenstvom.

- výmenu technológie prevádzky bazéna – komplexnú rekonštrukciu technológie

bazéna (ohrev vody, pieskové filtre, armatúry, rozvody...), ktoré nie sú

zabudované v stene alebo v podlahe. Výmenník tepla, riadiaca jednotka a nové

armatúry, ktoré prednedávnom, predčasom prešli rekonštrukciou, nebudú

súčasťou riešenia projektu.

- výmenu pochôdznej plochy v rozsahu výmeny dlažby v okolí bazéna

a komunikačného prístupového priestoru k bazénu, ďalej dlažby v líniovom

žľabe a dlažby v priestoroch spŕch, WC a šatní, vrátane soklov

- výmenu obkladu na laviciach situovaných pozdĺž bazéna

- výmenu vykurovacích telies umiestnených pod lavicami

- elektroinštaláciu – ochranné uzemnenie telesa bazéna a nevyhnuté častí

súvisiace s uvedenou rekonštrukciou

„Teleso existujúceho bazéna, železobetónová vaňa, zostane zachované. Prívod vody do bazéna ako aj vypúšťanie bazénovej vody a odtok vody z prepadových žľabov umiestnených po stranách bazéna je potrebné prispôsobiť terajšiemu napojeniu. Súčasťou vybavenia nového bazéna budú aj štartovacie mostíky, háky na upevnenie lán dráh a oddychová rýmsa. Vstup do bazéna bude zabezpečený 4 vstupnými rebríkmi a zariadením alebo konštrukciou pre bezbariérový vstup do bazéna,“ popisuje projekt Ing. Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia.

Financie na samotnú rekonštrukciu chce mesto získať z Fondu na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúryˮ.

Ďalšie správy