Mesto Handlová vstúpi do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice (OOCR RHNB)

3.11.2023
Mesto Handlová vstúpi do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice (OOCR RHNB)

Mesto Handlová vstúpi do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región  Horná Nitra-Bojnice (OOCR RHNB). Banícke mesto doposiaľ jej členom  nebolo, od vstupu si sľubuje rozvoj turizmu v meste i získanie financií  na svoje projekty. Návrh na vstup do OOCR odobrili mestskí poslanci na  svojom rokovaní vo štvrtok.

"Handlová sa nachádza na kraji kraja, kraji okresu a v podstate je  oklieštená z hľadiska geografických okolností. Skôr, než začneme  koncipovať cestovný ruch v meste do dlhších časových horizontov, je  potrebné osadiť Handlovú ako samosprávu do nejakého regionálneho rámca,  regionálnej štruktúry, ktorá sa touto problematikou zaoberá," načrtol predseda komisie kultúry a cestovného ruchu pri mestskom zastupiteľstve (MsZ) Branislav Ondruška.

Mesto podľa neho má v oblasti cestovného ruchu čo ponúknuť. "Handlová  je staré mesto, máme banícku históriu, sú tu historické pamiatky, máme  zrekonštruované námestie, ktoré sa bude opäť ďalším spôsobom vylepšovať a  bude atraktívne, pretože prvky, ktoré doň pribudnú, budú veľmi  interaktívne a zaujímavé. Máme tu krásnu prírodu, je tu Horný koniec s  rybníkom," priblížil.

Vstup mesta do OOCR RHNB je ďalším krokom k tomu, aby samospráva vedela  posunúť dopredu cestovný ruch v meste, a to tým, že sa prepojí s  mestami, obcami v regióne a partnermi zo súkromného sektora,  skonštatovala primátorka Silvia Grúberová. "Aby sme tak spoločným  spôsobom dokázali vykryť týždňový pobyt na hornej Nitre pre turistov  jedným alebo dvoma dňami v meste Handlová s jeho atrakciami," dodala.

Ďalšie správy