Mesto Prievidza chce komplexne zrekonštruovať objekty ZŠ S. Chalupku

24.1.2023
Mesto Prievidza chce komplexne zrekonštruovať objekty ZŠ S. Chalupku

Mesto Prievidza plánuje zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu objektov  Základnej školy (ZŠ) na Ulici S. Chalupku na sídlisku Píly. Obnovou  budov, ktoré sú zaradené do miestneho kultúrneho dedičstva, chce znížiť  ich energetickú náročnosť. Cez verejnú súťaž hľadá zhotoviteľa  projektovej dokumentácie na vydanie stavebných povolení.

Projektové dokumentácie budú riešiť rekonštrukcie hlavnej a vedľajšej  budovy. Súčasťou prác sú zateplenie obvodového plášťa, plochých striech,  výmena otvorových konštrukcií, modernizácia tepelného hospodárstva,  inštalácia fotovoltického systému, systém umelého osvetlenia, zvýšenie  mobility, ako i debarierizácia, konkretizovala radnica v oznámení vo  vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

"Celý súbor sídliska Píly je zapísaný do zoznamu pamätihodností mesta ako miestne kultúrne dedičstvo,"  pripomenula samospráva. Navrhnuté stavebné riešenia preto podľa nej  musia rešpektovať pôvodné tvary striech vrátane sklonov, výškového  osadenia ríms a hrebeňov striech, materiálu a farebnosti krytiny, ako aj  zachovanie všetkých pôvodných dobových architektonických prvkov  objektov, ich farebné a materiálové riešenia.

Náklady na zabezpečenie projektov odhadla radnica na 70.000 eur bez dane  z pridanej hodnoty, ako kritérium na výber víťaza súťaže určila  najnižšiu ponúknutú cenu.

Rekonštrukciu objektov školy chce samospráva financovať z Plánu obnovy a  odolnosti SR v rámci cieľa obnovy verejných historických a pamiatkovo  chránených budov. Projekty budú súčasťou žiadosti o prostriedky.

Ďalšie správy