Mesto Prievidza chce získať 2,24 milióna eur na rekonštrukciu ZŠ S. Chalupku

8.2.2024
Mesto Prievidza chce získať 2,24 milióna eur na rekonštrukciu ZŠ S. Chalupku

Mesto Prievidza sa bude uchádzať o zdroje na rekonštrukciu budovy  základnej školy (ZŠ) na Ulici S. Chalupku. Projektom sleduje zníženie  energetickej náročnosti objektu, od Slovenskej inovačnej a energetickej  agentúry bude na tento účel žiadať 2,24 milióna eur. Podanie žiadosti a  ďalšie súvisiace náležitosti odobrili mestskí poslanci na svojom  rokovaní vo štvrtok.

"Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy ZŠ na  Ulici S. Chalupku. Budova je v pôvodnom stave, aj keď tam už boli nejaké  rekonštrukčné práce. Je tak nutné zrealizovať aktivity, ktoré budú  viesť k zníženiu jej energetickej náročnosti," uviedol pre TASR vedúci oddelenia pre projekty a investície mestského úradu Ivan Benca.

Samospráva v projekte podľa neho počíta so zateplením obvodových stien,  strešného plášťa, s výmenou vonkajších výplní otvorov, čiastočnou  debarierizáciou, vyregulovaním vykurovacej sústavy, výmenou vnútornej  elektroinštalácie a svetiel, ako i so stavebnými prácami.

"Predpokladaný rozpočet predstavuje 2.245.000 eur, v tejto istej  výške bude mesto žiadať i nenávratný finančný príspevok z dôvodu, že  predpokladáme úsporu viac ako 60 percent, takže nie je nutné  spolufinancovanie," vyčíslil Benca. Zdroje na rekonštrukciu bude samospráva žiadať z Operačného programu Slovensko.

Čiastočnú debarierizáciu objektu školy riešil i projekt, na ktorý  žiadalo mesto zdroje cez inú výzvu, určená bola na rekonštrukciu  verejných budov. "Dominantnou aktivitou bola rekonštrukcia  ľahkoatletického štadióna. Túto výzvu však ministerstvo kompletne  zrušilo a vyhlási ju znovu," dodal Benca.

Ďalšie správy