Mesto Prievidza chce zvýšiť kybernetickú bezpečnosť svojich systémov

7.7.2024
Mesto Prievidza chce zvýšiť kybernetickú bezpečnosť svojich systémov

Mesto Prievidza chce zvýšiť kybernetickú a informačnú bezpečnosť svojich  systémov. Realizáciu opatrení plánuje zabezpečiť cez projekt, na ktorý  bude žiadať fondy Európskej únie. Výdavky projektu vyčíslilo na viac ako  446.000 eur. Zámer radnice odobrili mestskí poslanci na svojom  poslednom rokovaní.

"Projekt rieši zabezpečenie našej informačnej siete proti kybernetickým útokom, ktoré sa v poslednom období na našu sieť zvýšili," uviedla referentka pre elektronizáciu mestského úradu v Prievidzi Monika Franková.

Mesto v sieti sústreďuje všetky informácie o obyvateľoch, preto je podľa nej povinné sieť v zmysle zákona chrániť. "Využili  sme projekt, ktorého cieľom je zabezpečenie opatrení kybernetickej  bezpečnosti a cez neho vieme dofinancovať služby pomoci ochrany našej  siete," priblížila.

Služby, ktoré chce radnica financovať, sú rôzneho charakteru. "Medzi  najdôležitejšími je služba, v rámci ktorej sa do našich sietí nasadia  technické prostriedky na detekciu bezpečnostných incidentov a my budeme  vedieť na ne reagovať a ošetrovať ich v rámci našej informačnej siete," konkretizovala Franková.

Referentka pre elektronizáciu sa s bezpečnostnými incidentmi vo  virtuálnom priestore podľa svojich slov stretáva i v súčasnosti. "Ide  aj o útoky cez email. Máme na to nasadené technické prostriedky. Teraz  zvyšujeme odolnosť našich sietí proti informačným útokom," dodala Franková.

Celkový rozpočet projektu predstavuje 446.234,94 eura, z toho nenávratný finančný príspevok (NFP) je vo výške 410.536,14 eura.

Ďalšie správy