Quantcast

Mesto Prievidza investuje do škôl v tomto roku 1,44 milióna eur

5.1.2021
Mesto Prievidza investuje do škôl v tomto roku 1,44 milióna eur

Pre základné školy samospráva vyčlenila kapitálové výdavky v rozpočte v objeme 262.297 eur.

Samospráva Prievidze investuje tento rok do škôl 1,44 milióna eur. Viac  peňazí pôjde pre materské školy (MŠ). Informoval o tom hovorca mesta  Michal Ďureje.

"Pre škôlky sme v rozpočte zahrnuli objem finančných prostriedkov vo  výške 1,15 milióna eur. Financie použijeme na rekonštrukciu MŠ na Ulici  M. Mišíka, MŠ na Športovej ulici, ako aj na ďalšie plánované investície v  ostatných MŠ podľa aktuálnej potreby," uviedol Ďureje.

Medzi ďalšie najvýznamnejšie investície v školstve bude podľa neho patriť vybudovanie detských jaslí pri MŠ na Ulici A. Mišúta. "Na realizáciu zámeru mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 469.879 eur," pripomenul.

Pre základné školy (ZŠ) samospráva vyčlenila kapitálové výdavky v rozpočte v objeme 262.297 eur. "Plánujeme  ich využiť hlavne na zriadenie polytechnických učební na ZŠ na Ulici S.  Chalupku a zriadenie učební informačno-komunikačnej techniky na ZŠ  Rastislavova," dodal hovorca mesta.

Ďalšie správy