Mesto Prievidza malo k 31. decembru minulého roka 44.453 obyvateľov

17.1.2022
Mesto Prievidza malo k 31. decembru minulého roka 44.453 obyvateľov
prievidza

Mesto Prievidza malo k 31. decembru minulého roka 44.453 obyvateľov.  Medzi Prievidžanmi prevládali ženy nad mužmi, opačná situácia bola pri  narodených deťoch. Vyplýva to zo štatistiky mesta. 

K poslednému dňu minulého roka žilo v Prievidzi 21.357 mužov a 23.096  žien. Vlani sa rodičom s trvalým pobytom v meste narodilo 372 detí, z  toho bolo 192 chlapcov a 180 dievčat.

Najpoužívanejšie dievčenské mená boli Hana, Eliška, Sofia či Lilien.  Medzi chlapcami dominoval Filip, Jakub, Maxim či Lukáš. Rodičia  pomenovali svoje narodené dievčatá i Riley Capri, Cynthia, Ester a  Rumia. Chlapci dostali zase mená Evan, Leonard a Valentino.

Počas minulého roka zomrelo 627 obyvateľov, z toho 332 mužov a 295 žien.  Do Prievidze sa prisťahovalo 502 ľudí, odsťahovalo sa z nej 908  obyvateľov.

Manželstvo počas minulého roka uzatvorilo v rámci celého Slovenska alebo aj v zahraničí 229 Prievidžanov.

Ďalšie správy