Mesto Prievidza úspešné získalo dotáciu na rekonštrukciu palubovky športovej haly

23.6.2022
Mesto Prievidza úspešné získalo dotáciu na rekonštrukciu palubovky športovej haly

Mesto Prievidza získalo dotáciu z Fondu na podporu športu dotáciu vo výške 115 267 eur.  Obsahom rekonštrukcie palubovky bude odstránenie a likvidácia pôvodnej skladby podlahy, deliacich mantinelov ako aj vyčistenie a príprava podkladu palubovky, príp. lokálne vyspravenie hydroizolácie. Nová palubovka bude zhotovená z komplexného certifikovaného podlahového systému pevnej drevenej podlahy s vydaným certifikátom FIBA, Level 1.

Súčasťou rekonštrukcie bude aj maľovanie čiar polyuretánovou farbou, tak aby čiary boli v súlade s pravidlami jednotlivých športov. Investícia rovnako zahŕňa dodanie a montáž dvoch kusov mobilných basketbalových košov Hyd roplay Official s vydaným certifikátom FIBA, Level 1., repasáciu deliacich mantinelov oddeľujúcich hraciu plochu od diváckeho sektora, ako aj výmenu a vyspravenie podlahy PVC po oboch stranách haly v 1. rade diváckeho sektora od palubovky.

Na realizácii prác sa dohodli s klubmi

Mesto Prievidza absolvovalo rokovania so zástupcami športových klubov pôsobiacich v Mestskej športovej hale. Práce na rekonštrukcii palubovky sú naplánované na 90 dní, s čím budú súvisieť obmedzenia tréningov a športových podujatí. Zástupcovia mesta a športových klubov sa preto na spoločnom rokovaní dohodli, že rekonštrukcia palubovky v Športovej hale sa bude realizovať od jún do augusta 2023. Počas týchto mesiacov letných mesiacov budú tréningové procesy a turnaje obmedzené iba v minimálnej miere. 

  • Predpokladaná celková hodnota projektu, vrátane oprávnených a neoprávnených výdavkov, je 248 988,72 eur.
  • Príspevok na projekt z Fondu na podporu športu: 115 267,00 eur

Spolufinancovanie prijímateľa: 133 721,72 eur

Ďalšie správy