Mesto Prievidza v týchto dňoch podpisuje zmluvu na nové parkovacie miesta na sídlisku Zapotôčky. Pribudne ich 138

21.2.2024
Mesto Prievidza v týchto dňoch podpisuje zmluvu na nové parkovacie miesta na sídlisku Zapotôčky. Pribudne ich 138

Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky - Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa. Zhotoviteľom nových parkovacích miest sa stala spoločnosť STRABAG s.r.o., stavebné práce by mali začať v horizonte jedného mesiaca.

Mesto v týchto dňoch podpisuje zmluvu na nové parkovacie miesta na sídlisku Zapotôčky so spoločnosťou STRABAG. Predmetom zmluvy sú stavebné práce súvisiace s vybudovaním parkovacích plôch, s vybudovaním prístupovej miestnej obslužnej komunikácie, s vybudovaním prepájacích chodníkov, s úpravou existujúceho chodníka na bezbariérový prístup, s vybudovaním dažďovej kanalizácie, retenčnej nádrže, verejného osvetlenia, elektrickej prípojky k prečerpávajúcej (retenčnej) nádrži, s realizáciou ochrany existujúcich VN káblov, ochrany slaboprúdových rozvodov a existujúceho STL plynovodu a s prácami súvisiacimi so sadovými úpravami.

„Vďaka pokračovaniu budovania spevnených plôch na Ul. M. Rázusa pribudne v lokalite 134 klasických státí a 4 státia pre imobilných, čo výrazne zlepší obyvateľom Zapotôčiek situáciu s parkovaním v tejto lokalite,“ neskrýva radosť primátorka Katarína Macháčková.

 Dielo v celkovej hodnote cca. 711 000 eur by malo byť zrealizované do piatich mesiacov od odovzdania staveniska, teda do konca leta.

Ďalšie správy