Quantcast

Mesto Prievidza vyhlásilo výzvu na návrhy na udelenie ocenenia Prievidzský anjel

14.1.2022
Mesto Prievidza vyhlásilo výzvu na návrhy na udelenie ocenenia Prievidzský anjel

Prievidžania môžu radnici opäť zasielať návrhy laureátov na mestské  ocenenie Prievidzský anjel. Výzvu vyhlásila samospráva v týchto dňoch,  odôvodnené návrhy môže verejnosť podávať do konca februára. Informoval o  tom hovorca mesta Michal Ďureje.

Ocenenie Prievidzský anjel udeľuje samospráva osobám alebo skupinám  osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a jeho obyvateľov, majú zásluhy  na jeho zveľaďovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi  tvorivými výkonmi. Prípadne dosiahli významné výsledky, šírili dobré  meno mesta doma alebo v zahraničí alebo vykonali iné aktivity hodné  osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.

"Odôvodnené návrhy na udelenie ocenenia pre fyzické osoby, právnické  osoby alebo skupiny osôb môžu doručovať mestskému úradu primátor mesta,  poslanci mestského zastupiteľstva i obyvatelia mesta," pripomenul Ďureje.

Obsah návrhu musí podľa neho obsahovať meno a vek navrhovanej fyzickej  osoby alebo úplný názov navrhovanej právnickej osoby, jej bydlisko,  profesiu, charakteristiku zásluh, odôvodnenie návrhu i základné údaje o  predkladateľovi. "Na doručenie návrhu obyvatelia môžu využiť  pripravený formulár, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta.  Spracované písomné návrhy môžu predkladať na mestský úrad najneskôr do  28. februára tiež osobne, poštou alebo e-mailom na adresu  diana.dusekova@prievidza.sk. Návrhy doručené po uvedenom termíne nebude  mesto akceptovať," dodal.

Ďalšie správy