Mesto Prievidza začne so zberom odpadu do veľkoobjemových kontajnerov

2.4.2024
Mesto Prievidza začne so zberom odpadu do veľkoobjemových kontajnerov

Samospráva Prievidze pripravila po jarnom čistení mesta i zber odpadu do  veľkoobjemových kontajnerov. S ich rozmiestňovaním začne postupne v  jednotlivých lokalitách mesta  hneď po Veľkej noci. Informovala o tom  hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.

Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov samospráva  rozdelila podľa volebných obvodov. V utorok (2. 4.) začne s volebným  obvodom sídliska Píly. "Vo volebnom obvode číslo 4 - sídlisko  Kopanice pri hromadnej bytovej výstavbe mesto pristaví veľkoobjemový  kontajner na základe požiadaviek bytových spoločenstiev," vysvetlila referentka oddelenia pre komunálne a odpadové hospodárstvo mestského úradu Zuzana Iliašová.

V ostatných volebných obvodoch mesto veľkoobjemové kontajnery podľa nej  pristaví počas jedného týždňa vo vopred stanovených termínoch a na  vopred stanovených stanovištiach.

Termíny rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov v jednotlivých  volebných obvodoch, pre záhradkárske osady a školy sú totožné aj pre  zber biologicky rozložiteľného odpadu, harmonogram obyvatelia nájdu na  webovej stránke mesta.

"Mesto bude zároveň 13. a 20. apríla realizovať aj zber triedeného  zberu komunálnych odpadov s obsahom škodlivých látok v meste na vopred  určených stanovištiach," dodala Krajčiová. Harmonogram zberu tohto druhu odpadu nájdu Prievidžania rovnako na webe mesta.

VO 2 Sídlisko Píly 

VO 1 Staré mesto, Žabník, Necpaly

VO 3 Nové mesto, Zapotôčky

VO 4 Kopanice, VO 5 Veľká Lehôtka, VO 6 Malá Lehôtka, VO 7 Hradec

Ďalšie správy