Mesto Prievidza zamestnalo odborníka, pomôže pri energetických opatreniach

16.11.2022
Mesto Prievidza zamestnalo odborníka, pomôže pri energetických opatreniach

Prievidzskej samospráve a mestským organizáciám bude pomáhať pri  zmierňovaní dosahov energetickej krízy odborník z oblasti energií.  Zamestnalo ho na čiastočný úväzok. Ide o jeho z opatrení, ktoré mesto  zaviedlo s cieľom znížiť náklady na energie.  

"Mesto už v predchádzajúcom období pred krízou realizovalo mnohé  kroky na zníženie energetickej náročnosti mnohých budov vo svojom  vlastníctve, pretože energie boli vždy veľkou položkou," spomenula primátorka Katarína Macháčková.

Aktuálna situácia je podľa nej extrémne vážna, preto samospráva hľadala  ďalšie opatrenia, ktoré sa môžu rozdeliť do dvoch úrovní. Ide o  opatrenia technického a personálneho charakteru. "Aby mala realizácia  opatrení svoj zmysel, odbornosť a neboli to len náhodné zrealizované  veci, rozhodli sme sa prijať na čiastočný pracovný úväzok energetika,  ktorý bude spolupracovať nielen s mestom, ale i mestskými  spoločnosťami," ozrejmila.

Úlohou zamestnanca bude podľa primátorky jednak zmonitorovať stav, nájsť  rezervy, kde by mesto mohlo ušetriť, a navrhnúť opatrenia na šetrenie  energií. Skontroluje tiež jednotlivé technické zariadenia. "Veľmi  dôležité je, že bude spolupracovať aj s naším investičným oddelením a už  do budúcna, keď budeme realizovať nejaké investičné zámery, bude  odporúčať riešenia do projektových dokumentácií, aby boli energeticky čo  najefektívnejšie a priniesli očakávané úspory," priblížila  Macháčková. Energetik podľa nej bude následne aj kontrolovať výsledky  opatrení a až potom bude mesto vedieť kvantifikovať konkrétne úspory,  ktoré prinesú.

Ďalším z opatrení personálneho charakteru boli i príkazné listy vo  vzťahu k zamestnancom, ako sa majú správať na pracovisku, akým spôsobom  majú nakladať s využívaním energií, dodala primátorka.  

Samospráva rovnako pristúpila k vypínaniu osvetlenia pamiatok počas  nočného obdobia, v obmedzenej miere bude i vianočná výzdoba, šetriť bude  aj v prípade mobilnej ľadovej plochy, ktorá túto sezónu na Námestí  slobody nebude. Mesto tiež znížilo teplotu v miestnostiach, ale v miere  stanovenej vyhláškou. Ďalším z opatrení sú fotobunky osvetlenia  spoločných priestorov, chodieb, schodíšť inštalácia fotovoltického  zariadenia s výkonom desiatich kilowattov na administratívnej budove  Správy majetku mesta Prievidza.

Foto: ilustračné

Ďalšie správy