Quantcast

Mesto v roku 2021 investovalo do opráv ciest a chodníkov viac ako pol milióna eur.

24.11.2021
Mesto v roku 2021 investovalo do opráv ciest a chodníkov viac ako pol milióna eur.

V tomto období sú postupne finalizované práce na rekonštrukciách a opravách ďalších ciest a chodníkov v meste Prievidza. Mesto len v tomto roku investovalo do ciest a chodníkov sumu viac ako pol milióna eur. Prinášame podrobný prehľad investícií.

V roku 2021 prešli rekonštrukciou alebo opravou nasledovné miestne komunikácie: 

P.Č.
Investícia
Cena v eur
1.
Oprava Ul. M. Mišíka (pred MŠ)
14 338,87
2.
Oprava vnútrobloku Svätoplukova ulica BD č. 89
20 227,63
3.
Oprava Ul. J.L. Bellu
15 076,15
4.
Oprava Ul. Energetikov
45 615,18
5.
Rekonštrukcia komunikácie na Ul. energetikov, časť Mojmírovej ulice
70 657,67
6.
Rekonštrukcia komunikácie Úzka ulica
63 656,83
7.
Rekonštrukcia komunikácie Cesta poľnohospodárov
45 722,76
8.
Oprava komunikácie Parková ulica - od ul. Na záhrade po ul. Pod hrádkom
8 795,16

Sumár investícií do rekonštrukcií a opráv chodníkov v roku 2021:

P.Č.
Investícia
Cena v eur
1.
Rekonštrukcia časti chodníka na Bojnickej ceste
42 461,56
2.
Vybudovanie nového chodníka Necpalská cesta po Ul. stavbárov
7 454,51
3.
Oprava chodníka Banícka ulica
33 892,9
4.
Oprava chodníka na Ružovej ulici
14 923,86
5.
Oprava chodníka na Ul. E.M. Šoltésovej - vnútroblok
11 848,75
6.
Oprava chodníka na Športovej ul. od BD č. 1750 po Ul. stavbárov
31 309,33
7.
Oprava chodníka Ulica M. Rázusa v časti pred zariadením pre seniorov
29 901,97
8.
Oprava chodníka na Ul. P.J. Šafárika pri ZŠ
7 662,95
9.
Oprava chodníka na Ul. M. Mišíka
37 152,95
10.
Oprava chodníka vo vnútrobloku na Dlhej ulici, vchody 16-26
20 441,72
11.
Oprava chodníka vo vnútrobloku na Dlhej ulici, OD Rozvoj pred bankou
7 897,58

Ďalšie správy