Na Námestí slobody v Prievidzi opäť pribudol špeciálny kôš na cigaretové ohorky

15.10.2020
Na Námestí slobody v Prievidzi opäť pribudol špeciálny kôš na cigaretové ohorky

V týchto dňoch bol opäť umiestnený špeciálny kôš na cigaretové ohorky.

Pred budovu OD Prior bol opäť umiestnený tzv. „hlasovací kôš  na ohorky“, aby sa kreatívnym spôsobom za pomoci behaviorálnej  psychológie naučili fajčiarov hádzať cigaretové ohorky tam, kam patria a  zabránili tým znečisťovaniu verejného priestranstva a životného  prostredia.

Fajčiari budú môcť zahodením cigaretového ohorku hlasovať za  zaujímavé témy. Hlasovanie ich má naviesť k tomu, aby sa naučili ohorky  hádzať do koša. Kôš v meste umiestnilo opäť občianske združenie Civita  Center, ktoré sa zameriava na podporu behaviorálnej politiky na  komunálnej úrovni. Práve oni majú na svedomí už realizovaný projekt,  ktorý bol zameraný na zmenu správania občanov, do ktorého sa zapojili aj  behaviorálni experti. V rámci uplynulého projektu sa vo vysokej miere  znížil počet cigaretových ohorkov na zemi, preto sú s veľkým záujmom  očakávané ďalšie výsledky experimentu.

Ďalšie správy