Na rozvoj hornej Nitry poputuje ďalších 21,8 mil. eur, prednostne budú určené pre Prievidzu, Nováky, Bojnice a Koš

26.9.2022
Na rozvoj hornej Nitry poputuje ďalších 21,8 mil. eur, prednostne budú určené pre Prievidzu, Nováky, Bojnice a Koš

Región hornej Nitry dostane v budúcom programovom období na projekty  ďalších 21,8 milióna eur. Financie tam poputujú v rámci inštitútu  udržateľného mestského rozvoja (UMR), prednostne budú určené pre  Prievidzu, Nováky, Bojnice a Koš. Ide o ďalšiu finančnú pomoc, ktorá  doplní zdroje na transformáciu regiónu po ukončení ťažby uhlia.

Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR)  územia UMR jadrových miest Prievidza, Nováky a mesta Bojnice a obce Koš  na roky 2022 – 2030 schválili prievidzskí mestskí poslanci na svojom  rokovaní v pondelok. "Ide o strednodobý zásadný strategický dokument,  ktorý by mal určiť smerovanie samospráv na roky 2022 až 2030. Je  spracovaný ako integrovaná územná stratégia miest, jednoducho povedané,  sú tam zakomponované projekty, ktoré by chceli mestá a obec v rámci UMR v  najbližších rokoch realizovať," načrtol vedúci referátu pre projekty a investície mesta Ivan Benca.

Samosprávy pri realizácii projektov podľa neho počítajú s finančnými  prostriedkami z Európskej únie, na územie je predbežne alokovaných 21,8  milióna eur na roky 2022 až 2030. "S tým, že samosprávy si o  financiách rozhodujú samy, ale musia dodržať určité podmienky, určité  aktivity, ktoré sú predpísané, aby mohli financie čerpať," podotkol.

Každá samospráva si pripravila zásobník projektov. "Mesto Prievidza  by chcelo využiť tieto financie na projekty, na ktoré nebude môcť získať  prostriedky z klasických fondov. Už teraz vieme, že by sme sa chceli  uchádzať s projektmi odpadového hospodárstva, revitalizácie verejných  priestranstiev a možno revitalizácie športovísk," konkretizoval.  

"Impulzom pre spracovanie PHRSR UMR je snaha o zhodnotenie potenciálu  územia UMR pre udržateľný regionálny rozvoj, ako aj potreba reagovať na  nové, zmenené spoločenské okolnosti," skonštatovala prievidzská samospráva v dôvodovej správe.

Významným faktorom vplývajúcim na charakter kľúčových prvkov rozvoja  regiónu sú podľa nej rýchlo sa meniace svetové trendy v oblasti nástupu  najmodernejších technológií a inovácií, trendy v oblasti starostlivosti o  životné prostredie a klímu, ako aj nepriaznivý demografický trend  starnutia populácie s náporom najmä, no nielen, na zdravotnú a sociálnu  oblasť. Aktuálnou výzvou sú aj hrozby nepredvídaných pandemických  situácií.

Ďalšie správy