Quantcast

Obyvatelia mesta Prievidza budú za odpad a likvidáciu odpadu platiť v roku 2022 viac

7.12.2021
Obyvatelia mesta Prievidza budú za odpad a likvidáciu odpadu platiť v roku 2022 viac

Výdavky mesta na činnosť s nakladaním komunálneho a biologicky  rozložiteľného komunálneho odpadu by mali v budúcom roku dosiahnuť  2.157.008 eur.

Obyvatelia Prievidze budú za odpad a likvidáciu komunálneho odpadu v  budúcom roku platiť viac. Navýšenie poplatku o približne tri eurá na  obyvateľa mesto premietlo v novom všeobecne záväznom nariadení (VZN),  ktoré na svojom rokovaní v pondelok (6. 12.) schválili mestskí poslanci.  

"V prípade poplatku za komunálny odpad musíme dlhodobo plniť  usmernenie Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý upozorňoval samosprávy  na to, aby finančné náklady na odpadové hospodárstvo korešpondovali s  príjmami z tejto oblasti," uviedol hovorca mesta Michal Ďureje.

Poplatky za uloženie odpadu na skládku podľa neho neustále narastajú,  napríklad v roku 2020 muselo mesto vynaložiť v porovnaní s  predchádzajúcim rokom o 13 eur viac za tonu uloženého odpadu. "V  tomto roku, a to je ten najdôležitejší dopad, sa zaviedol zber  kuchynského odpadu, pričom s položkou na zber zeleného odpadu, teda  trávy a konárov, ide o náklady vo výške 300.000 eur," vysvetlil.

Tieto výdavkové položky musí samospráva pokryť príjmami, preto  pristúpila k zvýšeniu poplatku o viac ako tri eurá na osobu, dodal  Ďureje.  

Výdavky mesta na činnosť s nakladaním komunálneho a biologicky  rozložiteľného komunálneho odpadu by mali v budúcom roku dosiahnuť  2.157.008 eur. Sumu vyčlenilo vo svojom rozpočte.  

Sadzbu paušálneho poplatku samospráva navýši o 0,0085 eura na osobu a  deň a ročný poplatok o 3,10 eura na osobu, čo je medziročné zvýšenie o  8,9 percenta. V tomto roku platili obyvatelia 34,93 eura za rok, po  novom to bude 38,03 eura. Sadzbu poplatku pri množstvovom zbere  samospráva zvyšuje o 0,005 eura za jeden kilogram odpadu.

Ďalšie správy