Od soboty bude pohyb v prírode či športovanie povolené len v extraviláne, teda v nezastavanej časti obce.

23.10.2020
Od soboty bude pohyb v prírode či športovanie povolené len v extraviláne, teda v nezastavanej časti obce.
koronavírus

Prejsť sa môžete v prírode, ale len vo svojom okrese a mimo intravilánu obce, teda mimo zatavanej a na zástavbu určenej oblasti. Sú to polia, lesy, lúky, vodné plochy. Bratislava a Košice sa považujú za jeden okres.

Ktoré oblasti tam spadajú, sa dá skontrolovať na katastrálnych  mapách. V Prievidzi je to napríklad Lesopark, lesy nad Veľkou Lehôtkou,  lúky medzi Prievidzou a Kaniankou a pod. 

vid https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=12&c=18.608013,48.760576&sc=n&it=point&dt=owners#/detail/ease/kPw-wnIB2MaOUoN1UHUg

V kurióznej situácii sa ocitli obyvatelia developerského projektu Slnečnice na južnom konci Petržalky. Podľa katastrálnych máp sa totiž celé nové sídlisko nachádza už v extraviláne Bratislavy.

Prečo zákaz vychádzania neplatí od jednej do piatej ráno?

Dá sa predpokladať, že týmto krokom vláda vyhovela požiadavke zákona,  ktorý hovorí, že počas núdzového stavu môže vláda „obmedziť slobodu  pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase“.

Ústavní právnici už na jar upozorňovali, že zákaz vychádzania na  celých 24 hodín je pomerne problematický. V uznesení vlády je zákaz  vychádzania preto presne definovaný tým, že platí „od 24. októbra 2020  do 1. novembra 2020, v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod.“

Ďalšie správy