Quantcast

Odborná škola v Partizánskom otvorí nový odbor učiteľstvo pre materské školy

16.1.2021
Odborná škola v Partizánskom otvorí nový odbor učiteľstvo pre materské školy

Odborná škola podľa riaditeľky predpokladá, že do prvého ročníka v  dennej forme nastúpi 15 žiakov a pokiaľ sa odbor osvedčí, ich počet sa  bude zvyšovať.

Stredná odborná škola (SOŠ) Jána Antonína Baťu v Partizánskom otvorí  nový štvorročný odbor učiteľstvo pre materské školy (MŠ) a  vychovávateľstvo. Žiaci ho budú môcť absolvovať v dennej i externej  forme štúdia. Jeho zriadením škola reaguje i na dopyt zo strany MŠ.

"Nový študijný odbor, ktorý sa volá učiteľstvo pre MŠ a  vychovávateľstvo, plánuje naša škola otvoriť v budúcom školskom roku. V  tomto odbore bude i externé štúdium pre tých, ktorí už majú maturitu," povedala riaditeľka partizánskej SOŠ Katarína Hartmannová.

Škola sa pre otvorenie nového odboru rozhodla z dvoch dôvodov. "Vo  všeobecnosti chýbajú učiteľky MŠ a tým, že máme výbornú spoluprácu s  mestom a MŠ v meste, avizovali nám, že tých učiteliek je nedostatok a  niečo by sa tu zišlo," konkretizovala Hartmannová.

Druhým dôvodom podľa nej bolo to, že škola postupuje v súlade s  filozofiou Jána Antonína Baťu, ktorý sa okrem obchodovania a technického  priemyslu zameriaval i na výchovu vlastných ľudí. "Preto chceme  vychovávať budúcich učiteľov v MŠ. Tým, že sme mali v minulosti odbor  sociálno-výchovný pracovník, máme kvalitných pedagógov, ktorí nám  zostali a pre tento odbor sú úplne ideálni," doplnila.

SOŠ plánuje v tejto súvislosti i nové učebne, keďže žiaci sa budú učiť  rôzne metodiky výchovy, ako je metodika telesnej, výtvarnej alebo  hudobnej výchovy. "Učiteľov na to máme s plnou kvalifikáciou a keďže  nie sme hudobná škola, budeme potrebovať učiteľa na hudobnú výchovu,  preto začneme spolupracovať s miestnou základnou umeleckou školou," priblížila riaditeľka.

Odborná škola podľa nej predpokladá, že do prvého ročníka v dennej forme  nastúpi 15 žiakov a pokiaľ sa odbor osvedčí, ich počet sa bude  zvyšovať. "V rámci externej formy štúdia pre tých, ktorí už majú  maturitu, bude štúdium jeden raz do týždňa v popoludňajších hodinách a  budú sa vyučovať len odborné predmety," dodala Hartmannová.

Ďalšie správy