Quantcast

Oprava panelovej cesty I/9 pri Trenčíne mešká, prekazila ju námietka jedného z uchádzačov

10.6.2021
Oprava panelovej cesty I/9 pri Trenčíne mešká, prekazila ju námietka jedného z uchádzačov

Dvadsaťmiliónová rekonštrukcia panelovej cesty I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota pri Trenčíne sa oneskorí.

SSC ruší verejnú súťaž

Slovenská správa ciest (SSC) síce pred časom ohlásila začiatok prác v druhej polovici roka 2021,  plány jej však nateraz prekazila námietka jedného z uchádzačov o zákazku  vo verejnom obstarávaní.

Po preverení predložených dokladov Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) námietke vyhovel a SSC verejnú súťaž zrušila.

Jeden z uchádzačov o zákazku namietal dostupnosť projektovej dokumentácie a všeobecne zmluvné podmienky.

„Vzhľadom  na to, že kontrolovaný poskytol záujemcom také súťažné podklady, o  ktorých úrad nemal za preukázané, že boli záujemcom k dispozícii počas  celej lehoty na predkladanie ponúk, úrad skonštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ako aj princípov verejného obstarávania,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Nejasnosti aj po upozornení

Podľa  ÚVO súťažné podklady a návrh zmluvy o dielo jasne a jednoznačne  neurčujú, ktoré všeobecné zmluvné podmienky majú byť uchádzačmi v rámci  prípravy ponuky použité.

„Ani odpovede kontrolovaného na  žiadosti o vysvetlenie, ktoré uchádzači, resp. záujemcovia adresovali  kontrolovanému, neodstránili nejednoznačnosť a pochybnosti. Naopak,  kontrolovaný svojimi nejednoznačnými odpoveďami vniesol do celého  procesu verejného obstarávania ešte viac nejasností,“ dodala Zvončeková. Aj v tomto prípade úrad skonštatoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní.

Betón nahradí živica

Rekonštrukcia panelovej cesty bude financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra,  pričom schválená výška príspevku je 25,94 milióna eur. Zmluvu o  nenávratnom finančnom príspevku podpísal v druhej polovici marca tohto  roka minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Pri  plánovanej rekonštrukcii bude odstránená porušená betónová vozovka a  nahradená polotuhou vozovkou so živičným povrchom. Súčasťou projektu je  aj oprava križovatiek s cestami II. a III. triedy s doplnením prídavných  pruhov, a počíta sa aj s rekonštrukciou siedmich mostov.

Ďalšie správy