Quantcast

Osliansky výrobca pracovnej obuvi Artra plánuje zvýšiť výrobu investíciou za 2,5 milióna eur

22.11.2021
Osliansky výrobca pracovnej obuvi Artra plánuje zvýšiť výrobu investíciou za 2,5 milióna eur

Spoločnosť vznikla v roku 1993 a hlavným predmetom jej činnosti je  výroba pracovnej a bezpečnostnej obuvi. Exportuje 85 percent svojej  produkcie, svoje výrobky distribuuje do 28 krajín.

Osliansky výrobca pracovnej a bezpečnostnej obuvi plánuje zvýšiť výrobu.  Celú svoju činnosť plánuje sústrediť do jedného areálu v Partizánskom,  časť objektov chce zbúrať, časť zrekonštruovať, počíta i s výstavbou  nových budov a nového veľkokapacitného stroja. Náklady na realizáciu  investície odhadol na 2,5 milióna eur.

Investíciu spoločnosť Artra zdôvodnila i rozšírením obchodných aktivít  na zahraničných trhoch. V nadväznosti na kúpu nového veľkokapacitného  stroja a nových objektov plánuje nárast produkcie z 235.000 párov za rok  na 480.000 párov za rok, vyplýva ďalej zo zámeru, ktorý predložila  orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Celú svoju činnosť chce spoločnosť sústrediť v priemyselnom areáli v  partizánskej mestskej časti Veľké Bielice, kde zabezpečuje výrobu obuvi v  dvoch objektoch, administratívna časť a vedenie firmy totiž doposiaľ  sídli v Oslanoch (okres Prievidza). "V roku 2021 sa vedeniu  spoločnosti podarilo v danom priemyselnom areáli odkúpiť pozemky s  jestvujúcimi objektmi. Časť týchto prikúpených objektov plánuje  rekonštruovať a využívať a časť zbúrať a postaviť nové," priblížil ďalej investor.

V existujúcej prevádzke výroby obuvi pracuje v súčasnosti 159  zamestnancov, v administratíve 24 ľudí. Pre zabezpečenie prevádzky so  zvýšenou kapacitou výroby plánuje firma zvýšiť počet zamestnancov o šesť  vo výrobe a o štyroch v administratíve. Spolu teda vytvorí desať nových  pracovných miest v regióne.

Spoločnosť vznikla v roku 1993 a hlavným predmetom jej činnosti je  výroba pracovnej a bezpečnostnej obuvi. Exportuje 85 percent svojej  produkcie, svoje výrobky distribuuje do 28 krajín.  

Celková plocha prevádzky vrátane prikúpených pozemkov je 18.332 štvorcových metrov.

Ďalšie správy