Participatívny rozpočet Prievidza 2019: Predstavenie všetkých projektov

19.9.2019
Participatívny rozpočet Prievidza 2019: Predstavenie všetkých projektov

Predstavujeme projekty v rámci Participatívneho rozpočtu mesta Prievidza 2019.

Aby človek nebol sám 
Mobilný hospic predstavuje službu, ktorú majú dnes možnosť využiť  pacienti a ich rodiny iba v niekoľkých mestách na Slovensku. V snahe  zabezpečiť efektívne fungovanie hospicu Sv. Lujzy, autori projektu  využijú finančné prostriedky na nákup pohonných hmôt, zdravotníckych  pomôcok a rozšíria služby o sprevádzanie pacientov.


Anjel pomoci starším – mladší i starší sa potrebujeme navzájom
Mladí anjelmi pomoci starším. Cieľom autorov projektu je vytvorenie  podmienok pre dôstojné prežívanie jesene života, ochrana proti zlému  zaobhcádzaniu, vzdelávanie a prevencia. Aktívne zapojenie mladých  študentov do aktivít pomáhať a chrániť starších a ich ocenenie titulom  "Anjel pomoci".Horná Nitra - Regíon našich detí
Zámerom projektu je vydanie publikácie o historických a súčasných  kultúrnych zaujímavostiach nášho regiónu, ktorá bude určená pre I.  stupeň základných škôl.Ľudia parku - Park ľudom
Mestský park v Prievidzi je lokalita, ktorá sa dlhodobo teší pozornosti  širokej verejnosti ako aj členov občianskeho združenia Mladý ochranár  prírody Prievidza. Zámerom autorov projektu je revitalizácia jazierka,  vybudovanie vhodného hniezdneho biotopu pre vodné vtáctvo a v spolupráci  s MoSRZ, o.z. a SZOPK, o.z. pripraviť edukačné a volnočasové aktivity  pre deti a mládež.

 


Nahratie CD detskej skupiny Music Centrum
Cieľom projektu je nahratie CD detskej skupiny Music Centrum. Na CD budú  hudobné podklady jednotlivých piesní, pre výučbu týchto piesní v  základných školách a centrách voľného času. Súčasťou CD bude aj spevník s  notovým zápisom. Ku každej piesni sa bude nahrávať aj videoklip.

 


Obnova beach ihriska
Projekt je zameraný na opravu a zmodernizovanie Beach ihriska na ZŠ Šafárika, zakúpenie siete a čiar, doplnenie piesku.

 


Príroda v Meste Prievidza
Snahou autorov je nadviazať na úspešné projekty Včely v meste Prievidza a  Vtáky v meste. Nosnými témami tohtoročného projektu budú Ježkovia a  Stromy. Cieľom je podporiť záujem verejnosti o prírodu v meste a  poukázať na prirodzenosť spolunažívania človeka v meste a okolitej  prírode. 

 


Ulice v obrazoch II.
Zámerom projektu je skrášlenie a oživenie verejného priestoru  prostredníctvom nástennej maľby s tematikou starej Prievidze. Maľba bude  na štítovej stene bytového domu na sídlisku Zapotôčky na ulici I.  Krasku.Vzdelávacie Workshopy o Online Podnikání v Prievidzi 
Cieľom projektu je posilniť komunitné vzdelávanie a priniesť verejnosti  inovatívne témy zo sveta online biznisu na mesačnej báze. Efekt týchto  aktivít spočíva vo vzbudení záujmu verejnosti o vzdelávanie sa v  oblastiach online podnikania a marketingu.

 


ŽURškola

ŽURškola je projekt zameraný na deti a mládež vo veku 10-18 rokov s  cieľom vzbudiť v nich záujem o televíznu tvorbu. Počas jedného roka by  mali zvládnuť základy televíznej žurnalistiky, počínajúc redakčnou  prípravou, technikou snímania a základmi strihu.
ŽURškola nebude žiadna suchá teória, po zvládnutí základov budú na  začiatku projektu s pomocou lektorov vyhľadávať témy a spracovávať ich  od námetu až po hotovú reportáž. 

 


 


Ďalšie správy