Quantcast

Pozor: Vláda vyhodnotila situáciu ako veľmi vážnu a predĺžila núdzový stav o ďalších 40 dní. Prehľad výnimiek

29.12.2020
Pozor: Vláda vyhodnotila situáciu ako veľmi vážnu a predĺžila núdzový stav o ďalších 40 dní. Prehľad výnimiek

Na Slovensku bude naďalej pokračovať núdzový stav. Vláda v utorok  rozhodla o jeho predĺžení o 40 dní. Obmedzenia, ktoré sa týkajú slobody  pohybu a pobytu, budú platiť do 10. januára 2021.

V rámci výnimiek z tohto zákazu platia všetky, ktoré prijal kabinet pri  zavedení lockdownu od 19. decembra 2020, pridáva k nim zároveň ďalšie.

Vzťahujú sa na cestu dieťaťa do a z predškolského zariadenia, cestu do a  zo školy alebo školského zariadenia, sprevádzanie dieťaťa na cestu do a  z predškolského alebo školského zariadenia, platí aj výnimka pre osoby  bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych  služieb a sociálnej pomoci.

Zároveň prijaté uznesenie ukladá členom vlády prijímať opatrenia, ktoré  umožnia odvolať núdzový stav a prijaté obmedzenia v čo najkratšom čase.

Vláda, rokujúca online, využila možnosť, ktorú jej dáva novelizovaný  zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného  stavu a núdzového stavu. Novelu v pondelok schválili poslanci Národnej  rady SR, v rovnaký deň ju podpísala aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Vláda tiež schválila nasadenie až do 1 500 príslušníkov ozbrojených síl  SR denne pre potreby Policajného zboru SR do spoločných hliadok na  hraniciach so susednými krajinami, ako aj na zabezpečenie verejného  poriadku a v súvislosti s opatreniami v boji proti koronavírusu na celom  území Slovenska.

Zákon v novej podobe umožňuje kabinetu opakovane predlžovať núdzový  stav, najviac o 40 dní. Schváliť to však musí takisto parlament,  najneskôr do 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia. Má to byť ústavná  poistka v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej  republike. Takáto poistka má byť zavedená aj pri vyhlásení  opätovného núdzového stavu.

Do utorka platí núdzový stav, ktorý trvá od 15. novembra.

Zákaz vychádzania bude platiť od stredy 30. decembra v čase od 05.00 h do 01.00 h nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 10. januára 2021.

prehľad výnimiek z tohto zákazu, zverejnených v utorkovom uznesení kabinetu:


- zo zákazu sú vyňaté stretávania medzi dvoma domácnosťami, ktoré  vytvorili tzv. bublinu podľa odporúčaní z predchádzajúceho uznesenia  vlády zo 16. decembra 2020


- povolená bude cesta do zamestnania či výkonu podnikateľskej a obdobnej činnosti


- taktiež cesta v nevyhnutnom rozsahu s cieľom zaobstarania nevyhnutných  životných potrieb - potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov,  hygienického a drogériového tovaru, krmiva a ďalších potrieb pre  zvieratá


- povolená bude tiež cesta na doplnenie pohonných látok, tlačovín, novín


- cesta do očnej optiky, poisťovne, banky, prípadne servisu bicyklov či  motorových vozidiel s tým, že by malo ísť o najbližšiu možnú prevádzku  či predajňu


- povolená bude aj cesta na výdajné miesto internetových a iných obchodov


- platí takisto výnimka na cesty do zdravotníckych zariadení s cieľom  neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky, cestu do  lekárne či na testovanie na nový koronavírus


- výnimka sa takisto vzťahuje na cestu dieťaťa do a z predškolského  zariadenia, cestu do a zo školy alebo školského zariadenia, sprevádzanie  dieťaťa na cestu do a z predškolského alebo školského zariadenia


- platí aj výnimka pre osoby bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci


- výnimka zo zákazu vychádzania platí aj v prípade individuálneho športu a pobytu v prírode


- aj na cestu za účelom účasti na bohoslužbe alebo náboženskom úkone


- tiež na cestu s mačkou alebo psom a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá


- výnimka platí aj na cestu do zariadenia na rekreačné účely, takto môžu  cestovať členovia maximálne dvoch domácností, ktorí vytvoria tzv.  bublinu najbližších príbuzných a priateľov


- výnimku zo zákazu má aj cesta na krst, sobáš, pohreb


- povolené je tiež vycestovať v prípade zabezpečenia starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na takúto starostlivosť odkázaná


- takisto na cestu s dieťaťom za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom


- cestu s cieľom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia


- cestu za dieťaťom, ktoré je umiestnené v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu


- zákaz sa nevzťahuje ani na cestu klienta zariadenia sociálnych  služieb, rodinného príslušníka alebo blízkej osoby klienta zariadenia  sociálnych služieb do alebo z tohto zariadenia, ďalšou podmienkou je  negatívny test na nový koronavírus


Vláda takisto v uznesení odporučila hlavnému hygienikovi SR prijať  vyhlášku, ktorou zabezpečí realizáciu obmedzení podľa tohto uznesenia  vlády uzatvorením príslušných prevádzok, na ktorých návštevu sa  nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania a zákazom podujatí,  na ktoré sa nevzťahuje výnimka z obmedzenia zákazu vychádzania.


Kabinet takisto obyvateľom SR odporúča:


- prežiť novoročné sviatky v malej bubline z najbližšej rodiny


- pred stretnutím s blízkymi príbuznými dodržiavať izoláciu aspoň sedem dní, alebo sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19


- ak je to možné, uprednostniť pred osobným stretnutím prostriedky diaľkovej komunikácie


Vláda takisto odporúča zamestnávateľom využiť v maximálnej možnej miere možnosť zadať prácu z domu.

Ďalšie správy