Prevádzka mobilnej ľadovej plochy predĺžená

7.1.2019
Prevádzka mobilnej ľadovej plochy predĺžená

Prevádzka mobilnej ľadovej plochy pokračuje aj po vianočných prázdninách. Predpoveď počasia vytvára vhodné podmienky na jej ďalšiu prevádzku.

Mobilná ľadová plocha

Ľadová plocha mala byť pôvodne v prevádzke do konca vianočných prázdnin, t.j. 6. januára 2019. Vplyvom vhodných poveternostných podmienok bude ľadová plocha v prevádzke aj počas nasledujúcich dní. Jej ďalšia prevádzka je závislá od vhodných poveternostných podmienok, kedy je teplota stabilne pod bodom mrazu.

Plocha bude k dispozícii svojim návštevníkom v centre Prievidze bezplatne v čase od 8.00 h do 21.00 h.

8,00 -   13,00   hod.             KORČULOVANIE

13,00 –  14,00   hod.            ÚPRAVA PLOCHY

14,00 –  18,00  hod.             KORČULOVANIE

18,00 –  19,00   hod.            ÚPRAVA PLOCHY

19,00 -   21,00  hod.             KORČULOVANIE 

 21,00 -   23,00   hod.          ÚPRAVA   PLOCHY   ZALIEVANIE

Ďalšie správy