Quantcast

Prievidza: Do základných škôl nastúpilo približne 86 percent žiakov

22.2.2021
Prievidza: Do základných škôl nastúpilo približne 86 percent žiakov

Pondelňajší nástup detí do ZŠ bol podľa Révayovej bez problémov.

Samospráva Prievidze obnovila v pondelok vyučovanie v prezenčnej forme v  zmysle platných nariadení v základných a materských školách (MŠ) vo  svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Do základných škôl (ZŠ) nastúpilo  približne 86 percent žiakov, MŠ boli obsadené približne na polovicu  svojej kapacity. Informovala o tom vedúca odboru školstva a  starostlivosti o občana Mestského úradu v Prievidzi Beáta Révayová.

"Otváranie škôl bolo dosť náročné, lebo deti boli dlhú dobu na  dištančnom vzdelávaní, aj MŠ sme mali otvorené predovšetkým pre deti  rodičov v kritickej infraštruktúre. Snažili sme sa všetko zabezpečiť,  hlavne z epidemiologického hľadiska, čiže dezinfekcie, ochranné pomôcky  pre všetkých zamestnancov MŠ a ZŠ,"
uviedla Révayová.

Pondelňajší nástup detí do ZŠ bol podľa nej bez problémov, pričom  vyzdvihla postup rodičov, ktorí rešpektovali usmernenia riaditeľov škôl a  rezortu školstva. "Do MŠ nám nastúpilo približne 50 detí, máme tak  každú jednu MŠ tak na polovicu obsadenú. Do všetkých ZŠ mesta nastúpilo  približne 86 percent žiakov," priblížila.

Personálnu situáciu označila Révayová za vážnu, niektorí pedagógovia a  zamestnanci škôl sú totiž chorí a práceneschopní, niektorí majú i  ochorenie COVID-19. "Zamestnanci do 55 rokov sú očkovaní, očkujeme  sústavne, viaceré učiteľky boli na vakcinácii tento víkend. Majú i  reakcie v podobe zvýšených teplôt, takže nemohli dnes nastúpiť do  zamestnania. Všetko sme však vykryli zastupovaním. Myslím, že najbližšie  dni zvládneme, príznaky im pominú a budú sa môcť vrátiť do práce," doplnila  šéfka odboru školstva. O vakcínu proti ochoreniu COVID-19 podľa nej  prejavila záujem väčšina pedagogických a ostatných zamestnancov škôl.

Ďalšie správy