Prievidza: Z Fondu na spravodlivú transformáciu pôjde 225 mil. eur na Hornú Nitru

25.5.2023
Prievidza: Z Fondu na spravodlivú transformáciu pôjde 225 mil. eur na Hornú Nitru
prievidza

Región hornej Nitry získa z Fondu na spravodlivú transformáciu viac ako  225 miliónov eur na nové pracovné miesta, odborné vzdelávanie, zelené  riešenia a likvidáciu envirozáťaží. Minister investícií a regionálneho  rozvoja Peter Balík o tom informoval vo štvrtok na brífingu v Prievidzi.

Doplnil, že už v najbližších týždňoch vyhlásia prvé výzvy Fondu na  spravodlivú transformáciu, ktorý je súčasťou Programu Slovensko. "Na  podporu odborného vzdelávania v stredných školách či prechod na  obnoviteľné zdroje energie pôjde na hornej Nitre v tomto roku takmer 40  miliónov eur. V regióne sa po dlhých desaťročiach ukončí ťažba a  spaľovanie hnedého uhlia. Pre túto tradičnú banícku oblasť je to veľká  zmena, ale vďaka fondu máme plán, ako hornú Nitru zmeniť na zdravý a  úspešný región," vyhlásil minister.

Riaditeľ Hornonitrianskych baní Prievidza Peter Čičmanec pripomenul, že predpoklad ukončenia ťažby je v závere roku 2023. "V  súčasnosti pracuje v Hornonitrianskych baniach 1600 pracovníkov, z toho  1000 v podzemí. Aktivity pre tvorbu pracovných príležitostí sme  intenzívnejšie vyvíjali od roku 2017, keď sa program na hornej Nitre  postupne spresňoval. Do ďalšieho obdobia máme pripravených okolo 25  projektov, s predpokladom zamestnania 1200 pracovníkov," uviedol.

Kľúčovým cieľom pri transformácii regiónu je podľa Balíka tvorba nových  pracovných miest a hľadanie náhrady za pracovné miesta v  Hornonitrianskych baniach. "Prioritou je aj zvyšovanie atraktívnosti  regiónu, aby sme zabránili mladým ľuďom odchádzať. A zvyšovanie  motivácie, aby sa do regiónu vracali. Zdroje budú plynúť do troch  kľúčových oblastí. Prvá bude zameraná na premenu lokálnej ekonomiky a  tvorbu nových pracovných miest. Druhá oblasť je zameraná na podporu  životného prostredia. Treťou oblasťou je podpora sociálnej úrovne a  vzdelávania. Tu sme vytvorili pokračovanie programu na rekvalifikáciu  baníkov. To znamená, že projekt, ktorý existoval, bude pokračovať," dodal Balík.

Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja (MIRRI) SR momentálne  eviduje takmer tri stovky projektových zámerov od potenciálnych  žiadateľov v regióne. "Z toho takmer dve tretiny tvoria projektové  zámery zo súkromného sektora. Výraznou pomocou pre uchádzačov o podporu z  Fondu na spravodlivú transformáciu je aj zriadenie Regionálneho centra v  Trenčíne, kde odborníci MIRRI SR, ďalších rezortov a štátnych úradov  poskytnú záujemcom všetky odborné informácie a poradenstvo pre prípravu  projektov," spresnilo ministerstvo.

Ďalšie správy