Quantcast

Prievidzská samospráva plánuje pokračovať v opravách vybraných miestnych komunikácií a chodníkov vo vybraných častiach mesta ešte v roku 2021.

10.9.2021
Prievidzská samospráva plánuje pokračovať v opravách vybraných miestnych komunikácií a chodníkov vo vybraných častiach mesta ešte v roku 2021.

Na tento účel plánuje preinvestovať z rozpočtu 346 913,24 eur s DPH. 

V týchto dňoch bolo ukončené verejné obstarávanie na opravy miestnych ciest a chodníkov. Aktuálne je na podpise zmluva o dielo. Kritériom pre výber víťaza súťaže bola najnižšia ponúknutá cena. Opravy by mal vybraný dodávateľ začať realizovať ešte v tomto roku.  

Rozsahom stavebných prác bude oprava komunikácií v rozsahu frézovania existujúcich povrchov a pokládky nových asfaltových vrstiev vrátane výškovej úpravy vpustov, poklopov a obnovy vodorovného dopravného značenia. Na chodníkoch je plánovaná oprava pochôdznych vrstiev z asfaltobetónu alebo z betónovej dlažby a doplnenie chýbajúcich obrubníkov.

Zoznam komunikácií určených na opravu:

Oprava MK vo vnútrobloku Svätopluková ulica BD č. 89 (pri lekárni)

Oprava MK Ulica energetikov

Oprava MK Parková ulica /pri križovatke s ulicou Na záhrade po ulicu Pod hrádkom –

  • Oprava MK na Ul. J. L. Bellu
  • Oprava kruhovej križovatky Ul. A. Hlinku

Zoznam chodníkov určených na opravu:

  • Oprava chodníka vo vnútrobloku na Dlhej ulici vchody č. 16-26 
  • Oprava chodníka na Dlhej ulici od OD Rozvoj pri Primabanke 
  • Oprava chodníka na Ul. M. Mišíka pred katastrom 
  • Športová ulica od BD č. 1750 po Ulicu stavbárov 
  • Oprava chodníka Banícka ulica 

Oprava chodníka Ul. M. Rázusa v časti pred zariadením pre seniorov

Chodník na Ul. P.J. Šafárika po Ul. I. Bukovčana (v časti pri ZŠ)

Oprava chodníka vo vnútrobloku na Ul. E. M. Šoltésovej

 Oprava chodníka na Ružovej ulici

Ďalšie správy