Prievidzský rínok 2019 ponúkne zlato z regiónu

23.7.2019
Prievidzský rínok 2019 ponúkne zlato z regiónu

Mesto Prievidza v s spolupráci s Oblastnou  organizáciou cestovného ruchu REGIÓN HORNÁ NITRA -  BOJNICE organizuje v  sobotu 17. 8. 2019 na Námestí slobody Prievidzský rínok. Ako hovorí  slogan podujatia, bude to oslava toho najlepšieho, čo sa urodí, vyrobí a  uvarí na farmách a v poľnohospodárskych spoločnostiach na Hornej Nitre a  čo dokážu domáci šikovní ľudia v gastroslužbách ponúknuť.  
 

Primátorka Prievidze Katarína Macháčková k príprave rínku  uvádza: „Po minuloročnej skúsenosti, keď sme rínok organizovali po prvý  raz ako súčasť obľúbeného Baníckeho jarmoku a videli sme, že je oň  záujem, rozhodli sme sa zorganizovať ho opäť ako  samostatné podujatie.  Chceme ním spestriť ponuku pre všetkých, ktorí vyhľadávajú výrobky z  regiónu Hornej Nitry a zároveň chcú stráviť s rodinami príjemný deň  obohatený krásou výrobkov ľudových umelcov a remeselníkov a vystúpeniami  folklórnych súborov.“  
 
Ing. Stanislav Voskár, predseda Únie potravinárov Slovenska, prezident  Slovenského mliekarenského zväzu, člen PS pre Akčný plán pre  transformácie uhoľného regiónu Horná Nitra  a odborný garant podujatia k  jeho hlavnému cieľu povedal: „Potrebujeme výraznejšie oživiť celý  sektor poľnohospodárstva, no nielen ako zásobáreň surovín pre iných, ale  podporiť tu aj spracovanie – výrobu miestnych potravín a dosiahnuť  výrazné zvýšenie podielu regionálnej produkcie potravín na celkovej  spotrebe obyvateľov regiónu. Bolo by ideálne, keby obyvatelia v  budúcnosti uprednostňovali a aj reálne kupovali lokálne potraviny a to  hlavne preto, lebo budú poznať ich pôvod a samotného výrobcu. Na  Prievidzskom rínku bude k tomu vhodná príležitosť.“  
 
Na námestí – na rínku sa predstavia lokálni producenti potravín ako  napr. Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. ktoré budú predvádzať výrobné  postupy pekárenských výrobkov, ako sú vianočky, gombíky, praclíky atď.,  ukážky rôznych druhov kváskového cesta.  Spoločnosť Nestlé Slovensko,  s.r.o. bude prezentovať chutné prívarky zo svojej produkcie, ktoré majú v  rámci doplnkovej stravy v kuchyni modernej gazdinky nezastupiteľné  miesto.
 
Súčasťou rínku bude i prezentácia podporných aktivít, ako je včelárstvo.  Chov a ochrana včiel sa v súčasnosti stávajú  strategickou úlohou. Viac  sa o tom návštevníci dozvedia v stánku ZO Slovenského zväzu včelárov  Kolomana Novackého v Prievidzi. Pripomenieme si týmto aj JUDr. Novackého  – významnú osobnosť slovenského včelárstva.  Spoločnosť Elekos –  Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá v rámci environmentálnych  aktivít bude na rínku zabezpečovať prítomným deťom hravou formou osvetu  na tému, prečo je potrebné odpad separovať a ako správne separovať.  Podujatie bude mať aj ďalší ekologický rozmer. Organizátori odporúčajú,  aby poskytovatelia občerstvenia používali ekologicky rozložiteľný riad.
 
Spoluorganizátori podujatia:  MAS Magura – Strážov, Rozvoj Hornej Nitry a  Žiar  Podujatie sa koná s finančnou podpou Ministerstva dopravy a  výstavby Slovenskej republiky 

Ďalšie správy