Projekt Modernizácia kinosály KaSS v Prievidzi technológiou E-cinema

12.3.2014
Projekt Modernizácia kinosály KaSS v Prievidzi technológiou E-cinema

Kultúrne a spoločenské stredisko zareagovalo na výzvu Audiovizuálneho fondu v programe rozvoj audiovizuálnych technológií s cieľom modernizovať sálu v Dome kultúry Prievidza.

V prípade úspešnosti projektu sa kinosála dočká digitalizácie.

Modernizácia kinosály KaSS v Prievidzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zámerom predkladaného projektu "Modernizácia kinosály KaSS Prievidza technológiou E-cinema HD" je zlepšenie technických podmienok realizácie projekcii filmových titulov pre verejnosť v meste Prievidza nielen pre KaSS, ale aj pre ďalších organizátorov, ktorým chýbajú na realizáciu svojich projekcií vhodné priestory.

„Za predpokladu podporenia nášho projektu sa pre naše zariadenie ako aj pre ďalších organizátorov audiovizuálnych projektov otvoria nové možnosti, ktoré budú mať dopad na kvalitu a kvantitu projekcii“, dopĺňa Petra Štefániková z KaSS Prievidza.

Súčasťou výzvy sú dve možnosti digitalizácie kinosál - Digitalizácia kín technológiou          D-cinema podľa štandardov DCI  a Digitalizácia kín technológiou E-cinema HD.

KaSS sa uchádza o podporu v programe 4.2, ktorá je smerovaná na digitalizáciu technológiou E-cinema. Po technickej stránke je rozdiel najmä v použitej technológii, ktorá je jednoduchšia, s čím súvisí aj nižšia výška finančných prostriedkov potrebných na jej zakúpenie. Minimálne technologické nároky pri technológii E-cinema sú premietacia technika s rozlíšením obrazu najmenej 1920/1080, s frekvenciou obrazu 60 fps, najmenej 5.1 kanálový zvukový systém s podporou Dolby Digital a DTS HD, reprodukčné zariadenie minimálne v technológii BluRay.

Výzva Audiovizuálneho fondu je zaujímavá rovnako z hľadiska financovania projektu. Audiovizuálny fond poskytuje dotáciu maximálne do výšky 90% celkového rozpočtu. Na spolufinancovaní sa bude ďalej podieľať Mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské stredisko. Celkový rozpočet projektu je 23600 €.

Ďalšie správy