Projekt vodozádržných opatrení na námestí v Prievidzi nebude. Dôvodom je navýšenie cien stavebných materiálov.

20.11.2022
Projekt vodozádržných opatrení na námestí v Prievidzi nebude. Dôvodom je navýšenie cien stavebných materiálov.

Vodozádržné opatrenia na Námestí slobody v Prievidzi samospráva nakoniec  zatiaľ nebude realizovať. Dôvodom je navýšenie cien stavebných  materiálov, ktoré by investíciu z fondov Európskej únie predražili o 40  percent. Informoval o tom prednosta mestského úradu Norbert Turanovič.

"Zhotoviteľ doručil v júli na mesto list, v ktorom upozorňuje na to,  že v dôsledku mimoriadnej situácie v stavebníctve a cien stavebných  materiálov nemôže dielo zrealizovať za vysúťaženú cenu. Z tohto titulu  požadoval navýšenie ceny o 40 percent," ozrejmil Turanovič.

Samospráva podľa neho komunikovala aj so Slovenskou agentúrou životného  prostredia, ktorá s navýšením o 40 percent nesúhlasila. V októbri preto  mesto uzatvorilo dohodu so zhotoviteľom o odstúpení od zmluvy a projekt  zatiaľ realizovať nebude. Nenávratný finančný príspevok (NFP) ešte na  účet nedostalo, len mu ho ministerstvo schválilo.

Cieľom projektu bolo odvedenie dažďovej vody prostredníctvom dažďovej  kanalizácie z nepriepustných povrchov, ako sú strechy, betónové a  asfaltové plochy, do vsakovacej plochy, respektíve nádrže, ktorá mala  zabezpečiť transformáciu zrážok do podzemných vôd v rámci existujúcich  hydrogeologických štruktúr. Dažďovú vodu mali odviesť z časti troch  budov, ktoré sú vo vlastníctve mesta, a z časti námestia.

Na investíciu schválilo Ministerstvo životného prostredia SR mestu NFP  vo výške 164.577,44 eura. V zmysle zmluvy o dielo mal dodávateľ  investíciu zrealizovať za 175.373,56 eura.

Ďalšie správy