Prvú etapu obchvatu Prievidze by mali dobudovať do konca roka 2023. Opravou by mali prejsť tiež viaceré úseky ciest v regióne hornej Nitry.

9.10.2020
Prvú etapu obchvatu Prievidze by mali dobudovať do konca roka 2023. Opravou by mali prejsť tiež viaceré úseky ciest v regióne hornej Nitry.
obchvat Prievidze

Náklady na výstavbu obchvatu by mali dosiahnuť niekoľko miliónov eur.

Prvú etapu obchvatu Prievidze by mala Slovenská správa ciest (SSC)  dobudovať do konca roka 2023 v nadväznosti na koniec aktuálneho  programovacieho obdobia. Obchvaty miest by sa mali pre dopravnú  infraštruktúru stať prioritou, informoval v piatok po rokovaní s  predstaviteľmi Prievidze štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby  SR Jaroslav Kmeť.

"Ak sa pozriete do budúcnosti na financovanie Európskej komisie, tá  už nechce financovať cesty, diaľnice alebo rýchlostné cesty. Chce  financovať len zelenú ekonomiku alebo zelenú dopravu. Nám sa podarí  komisiu presvedčiť, aby financovala obchvaty miest, lebo to ľudí  zaujíma," spomenul Kmeť. Ten podľa svojich slov môže možno  prisľúbiť, aj keď nesľubuje, že obchvaty miest budú prioritné stavby na  Slovensku a na ne poskytne Európska komisia financie.

"V mnohých veciach zlyhávala napríklad projektová príprava a vďaka  tomu dnes nemôžeme očakávať, že niektoré projekty sa zrealizujú rýchlo.  Sme radi, že nastala systematická práca a veríme, že sa dopracujeme ku  konkrétnym výsledkom v Prievidzi," skonštatovala primátorka Katarína Macháčková.

V súvislosti s obchvatom Prievidze je podľa nej zrejmé, že jeho prvá etapa by sa mala stihnúť do roku 2023. "Druhá  etapa nie je reálna v tomto období, budeme veľmi radi, pokiaľ sa stihne  projektová príprava a pripraví sa na realizáciu pre ďalšie obdobie," ozrejmila.

Štátna spoločnosť má v pláne vybudovať časť obchvatu, konkrétne jeho  prvú etapu druhej stavby, čo je napojenie priemyselného parku v  Prievidze na Nováky. Rezort dopravy pred časom potvrdil, že projekt  prvej etapy druhej stavby obchvatu je zaradený v zásobníku národných  projektov operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 ako  prioritný a na jeho financovanie sú vyčlenené zdroje z Európskeho fondu  regionálneho rozvoja.

Náklady na výstavbu obchvatu Prievidze by mali dosiahnuť niekoľko  miliónov eur. Prvý úsek stavby I/64 - obchvat Prievidza začala SSC -  Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008.  Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po  kruhový objazd pri Bojniciach.

Región tiež čaká na dobudovanie rýchlostnej cesty R2, ktorý sa v zozname  priorít výstavby infraštruktúry ocitol na spodných priečkach, čo  kritizovali viacerí poslanci i trenčianska krajská samospráva. Kmeť v  tejto súvislosti zopakoval, že zoznam priorít nie je nemenný, pričom  jednotlivé úseky podrobil rezort hodnoteniu podľa viacerých kritérií. "Budeme ďalej pokračovať vo výstavbe stavieb, ktoré sú pripravené a ktoré budú mať prioritné financovanie," podotkol.

"Pri rýchlostnej ceste R2 musíme hovoriť i o rozvoji regiónu a vláda  musí jasne deklarovať, že horná Nitra je prioritná a tieto cesty sú  prioritné pre rozvoj regiónu, a takto budeme pripravovať i stavby,"  vyhlásil štátny tajomník rezortu dopravy. Termíny podľa svojich slov  nechce definovať, keďže sú závislé na dlhých procesoch prípravy stavieb.  V tejto súvislosti vláda mení stavebné zákony či zákon o verejnom  obstarávaní.  

Mesto podľa slov jeho primátorky víta, že je v pozornosti a štát vníma jeho problémy. "Budeme  sa snažiť aj v rámci procesu transformácie hornej Nitry práve poukázať  na región a tým sa aj požiadavky na R2 dostanú na úplne inú úroveň. Aj  zo strany ministerstva tak bude väčšia možnosť na tom intenzívne  pracovať," dodala.

Kmeť: Rezort dopravy počíta v rámci plošných opráv aj s cestou I/64

Opravou by podľa jeho slov mali prejsť úseky ciest v regióne hornej Nitry, ktoré sú najviac zničené či frekventované.

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR počíta v rámci plánovaných  veľkoplošných opráv ciest prvej triedy i s viacerými úsekmi cesty I/64.  Rekonštrukciou by mali v tejto súvislosti prejsť i úseky I/9. Uviedol to  v piatok po rokovaní v Prievidzi štátny tajomník MDV SR Jaroslav Kmeť.

"Rezortu dopravy sa podarilo vysúťažiť veľkoplošné opravy ciest prvej triedy, I/64  spadá do tejto kategórie. V budúcich štyroch rokoch chceme investovať  200 miliónov eur, ktoré máme k dispozícii na základe memoranda s  Ministerstvom financií SR, a za ne opravovať cesty, ako je nadjazd na  ulici Matice slovenskej v Prievidzi," spomenul Kmeť.

Opravou by podľa jeho slov mali prejsť úseky ciest v regióne hornej  Nitry, ktoré sú najviac zničené či frekventované, definovať ich majú  zástupcovia samosprávy, pričom časť úsekov I/64 už je zaradená v  prioritách. "Opravy sa mali realizovať už tento rok, ale pre námietku  jedného z uchádzačov sa zrejme práce a financie presunú na budúci rok.  Na jar by sme chceli začať s opravami," ozrejmil.

V nevyhovujúcom stave je i cesta I/9 od hranice s Českou republikou, na  jej zlý stav a parametre, ktoré nespĺňajú štandard ciest medzinárodného  významu, upozornil i Policajný zbor. "Aj táto cesta je veľkým adeptom  na to, aby sme ju opravili a rekonštruovali. Aj o nej sme diskutovali,  pretože sa napája na R3, ktorá spája sever s juhom, čiže je veľmi  dôležitá aj pre ministerstvo dopravy," doplnil v tejto súvislosti Kmeť.

Ďalšie správy