Rekonštrukcia palubovky v športovej hale v Prievidzi

28.8.2019
Rekonštrukcia palubovky v športovej hale v Prievidzi

Mestskí poslanci na svojom augustovom rokovaní schválili zámer kompletnej rekonštrukcie palubovky v Športovej hale v Prievidzi. Cieľom projektu je zlepšenie športovej infraštruktúry, ktorá bude poskytovať lepšie podmienky pre športovanie detí, mládeže, športových talentov, športových družstiev ale aj reprezentácie.

Viacúčelová športová hala v Prievidzi pozostáva z viacerých priestorov, ktoré slúžia rôznemu využitiu. Rozmery hlavnej palubovky, ktorá je predmetom žiadosti o poskytnutie príspevku sú 46 x 23 m, jej celková plocha je 1056 m2. Dôvodom uchádzania sa o mimorozpočtovú zdroje na rekonštrukciu palubovky je jej nevyhovujúci technický stav, ktorý už nezodpovedá súčasným požiadavkám. V rámci uvažovaných stavebných prác dôjde odstráneniu pôvodnej podlahy aj s dreveným roštom, rekonštrukcia podkladovej vrstvy, nová hydroizolácia, vyrovnanie podlahy, uloženie nového odpruženého roštu s novou drevenou nášľapnou vrstvou.

 

Názov projektu: Rekonštrukcia palubovky v športovej hale v Prievidzi

Celkový rozpočet projektu: 148 543 €

Požadovaná výška príspevku od Slovenského olympijského a športového výboru: 133 688 €

Kofinancovanie mestom Prievidza: 10% - 14 855 € SOŠV- Slovenský olympijský a športový výbor

Ďalšie správy