Rekonštrukcie ciest a chodníkov v Prievidzi na rok 2019

21.2.2019
Rekonštrukcie ciest a chodníkov v Prievidzi na rok 2019

V roku 2019 bude pokračovať plnenie zmluvy na rekonštrukciu ciest a chodníkov.

Mesto Prievidza ešte v roku 2018 podpísalo zmluvu o dielo na realizáciu komplexných rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov. Dodávateľom prác je spoločnosť STRABAG . Celkovo 13 komunikácií, šesť chodníkov a päť parkovísk v meste Prievidza prejde kompletnou rekonštrukciou. Práce sa realizujú po etapách, pričom v roku 2018 bolo z rekonštruovaných  sedem komunikácií, jedno parkovisko a štyri chodníky.

Rekonštrukcie ciest a chodníkov 2019

Zoznam komunikácií a chodníkov ktoré sa budú rekonštruovať v roku 2019: 

Rekonštrukcia komunikácie Lúčna ulica - cesta, chodník ľavá strana dlažba

Rekonštrukcia chodníka na Ul. stavbárov

Rekonštrukcia komunikácie Svätoplukova ulica

Rekonštrukcia komunikácie Ul. D. Krmana       

Rekonštrukcia komunikácie Ul. J. Francisciho   

Rekonštrukcia komunikácie Ul. A. Mišúta

Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5304

Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5306

Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5307

Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5308

Rekonštrukcia komunikácie Hlboká ulica I. etapa

Rekonštrukcia chodníka Veľkonecpalská ulica

Rekonštrukcia chodníka Ul. S. Chalupku

 

Rekonštrukcie ciest a chodníkov
Pri rekonštrukciách dôjde k odstráneniu povrchu vozovky resp. chodníka vrátane podkladných vrstiev. Následne budú vybudované nové podkladové vrstvy, osadia sa nové obrubníky. Realizovaný bude nový povrch chodníkov z betónovej dlažby a nový kryt vozovky z asfaltového betónu. Výsledná cena za rekonštrukciu ciest vo všetkých etapách predstavuje sumu 1 610 763,03,-- eur s DPH.

Ďalšie správy