Respirátory budú povinné už aj v exteriéri, vyhláška hygienikov zavádza od 19. januára ďalšie zmeny

17.1.2022
Respirátory budú povinné už aj v exteriéri, vyhláška hygienikov zavádza od 19. januára ďalšie zmeny
koronavírus

Respirátory budú po novom povinné už aj v exteriéri. Vyplýva to z nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré vyšli vo Vestníku vlády SR s účinnosťou od 19. januára.

Táto povinnosť platí, ak ste vonku a ste vzdialení od cudzích osôb  menej ako dva metre alebo ak ste účastní na hromadnom podujatí, a to aj v  prípade, ak ste od cudzích ľudí vzdialení viac ako dva metre.

Lehota po prekonaní COVIDu sa neskráti

Hygienici zároveň informovali, že pôvodne avizované skrátenie lehoty po prekonaní COVIDu zo 180 na 90 dní sa po dohode s ministerstvom zdravotníctva a konzíliom odborníkov odkladá.

„V režime OP a OTP tak naďalej budú osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami,“ konštatuje ÚVZ.

Zavádza sa režim OP+

Ten  taktiež potvrdil, že sa od 19. januára zavádza sa nový režim OP+, ktorý  bude podmienkou vstupu do vybraných prevádzok, ako sú napríklad  fitness, wellness, akvaparky, kúpele a kúpeľné liečebne bez zdravotnej  indikácie ale aj krátkodobé ubytovacie služby.

 „Pre  vysokorizikové podujatia, ako sú napríklad oslavy, večierky, svadby,  kary, diskotéky v prevádzkach a podobne, platí od 19. januára režim OP+.  Pre ostatné typy hromadných podujatí režim OP+ neplatí,“ informujú hygienici.

Otvárajú sa prevádzky aj služby

Plošne  sa otvárajú prevádzky kúpalísk, wellness a akvaparkov, avšak len pre  režim OP+, otvárajú sa aj všetky doteraz uzavreté prevádzky služieb, a  to pre režim OP.

Rozširuje  sa zoznam prevádzok, ktoré môžu mať otvorené v režime základ. Konkrétne  ide o predajne odevov a obuvi, kancelárske a školské potreby, potreby  pre deti, galantéria a textil, stavebniny, inštalačný a  elektroinštalačný materiál, železiarstva, farby-laky, predajné miesta  diaľničných známok a knižnice.

„Zákazníci hotelov a podobných služieb krátkodobého ubytovania po  tretej dávke sa už nebudú musieť preukazovať negatívnym testom, táto  povinnosť ostáva pre osoby s dvoma dávkami vakcíny s dvojdávkovou  schémou a s jednou dávkou vakcíny s jednodávkou schémou – hotely a  podobné služby budú otvorené v režime OP+,“ upozorňuje ÚVZ.

Rušia sa obmedzenia kapacity

Prevádzky  s obmedzením otváracích hodín budú môcť mať otvorené do 22:00. Pre  hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, ako aj pre prevádzky  verejného stravovania sa rušia obmedzenia kapacity.

Bude  povolená prevádzka detských kútikov (v režime OP), ruší sa povinnosť  len individuálnych prehliadok v múzeách a galériách. Fitness centrá budú  v režime OP+, zvyšuje sa však ich maximálna kapacita na 50 osôb alebo 1  osoba na 15 štvorcových metrov.

Ubytovanie pre lyžiarske a snoubordové výcviky pre deti do 18 rokov v  rámci výchovno-vzdelávacieho procesu bude možné v režime OTP.

Testovanie zamestnancov raz do týždňa ostáva

Povinné  testovanie nezaočkovaných zamestnancov zostáva minimálne do konca  januára 2022 jedenkrát do týždňa, testovať sa nebudú musieť zamestnanci s  kontraindikáciou očkovania.

Čo je otvorené v akom režime:

Základ

Otvorené sú predajne:

 • predajne odevov a obuvi,
 • kancelárske a školské potreby,
 • potreby pre deti,
 • galantéria a textil,
 • stavebniny,
 • inštalačný a elektroinštalačný materiál,
 • železiarstva,
 • farby-laky,
 • predajné miesta diaľničných známok,
 • knižnice,
 • potraviny,
 • kúpele na základe odporúčania lekára,
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • zásielkový predaj tovarov,
 • výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení,
 • predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby,
 • práčovne a čistiarne,
 • čerpacie stanice,
 • pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií,
 • služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta na príjem  žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj  karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru,  predajné miesta elektronického výberu mýta,
 • taxislužby,
 • advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty,  mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia,
 • zberné dvory,
 • služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania,
 • závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne,
 •  výdajné okienka reštaurácií či donáška,
 • obchodné domy – znamená to, že do obchodného domu môžu vstúpiť  všetci bez ohľadu na to, či sú očkovaní, prekonali ochorenie alebo majú  test, ale v jednotlivých prevádzkach sa už musia preukázať potvrdením  podľa daného režimu. Napríklad do lekárne môžu vstúpiť všetci, avšak do  predajne elektra iba v režime OP.

Všetky ostatné prevádzky a služby, ktoré tu nie sú spomenuté, musia fungovať v režime OP.

Režim OTP

 • Platí v zamestnaní. Zamestnanci sa v rámci OTP režimu budú testovať raz do týždňa.
 • Hotely a podobné služby môžu byť v OTP, len ak ide o služobnú cestu  alebo ide o ubytovanie za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia  alebo pre osoby na lyžiarskych či snowbordových výcvikoch a kurzoch  v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • V OTP režime fungujú: autoškoly, lanovky, vleky a vonkajšie športoviská, tie môžu byť otvorené do 22. hodiny.

Režim OP

 • Môžu v ňom fungovať prevádzky verejného stravovania, kde sa  konzumuje v interiéri či exteriéri. Reštaurácie či bistrá a kaviarne  musia zatvoriť o 22. hodine. Výnimkou je výdaj jedla či donáška.  Prevádzky verejného stravovania nemusia mať 50-percentnú kapacitu, už  nemajú kapacitné obmedzenia. Pri jednom stole však naďalej môžu byť  najviac najviac štyria ľudia alebo členovia spoločnej domácnosti, odstup  stolov 2 metre od seba.
 • Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo – ide  o kaderníctva, kozmetiku či pedikúru a podobne. Otvorené môžu byť od  5.00 do 22.00.
 • Múzeá, galérie, výstavné siene (od 5.00 do 22.00).
 • Prevádzky detských kútikov.

 Režim OP+

 • Prevádzky fitness (maximálna kapacita 1 osoba na 15 štvorcových  metrov alebo najviac 50 ľudí), wellness, akvaparkov, kúpeľov a kúpeľných  liečební bez zdravotnej indikácie (maximálna kapacita 1 osoba na 15  štvorcových metrov z krytej plochy zariadenia určenej pre zákazníkov  alebo najviac 50 ľudí). Otvorené môžu byť od 5.00 do 22.00 hod.
 • Krátkodobé ubytovacie služby – hotelové, turistické a podobne.

Celé znenie vyhlášok:

Ďalšie správy